Η νυκτερινή εμπορική σχολή του συνδέσμου οικογενειαρχών Πατρών: ολόκληρον το κείμενον του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1929 (EL)

Η νυκτερινή εμπορική σχολή του συνδέσμου οικογενειαρχών Πατρών: ολόκληρον το κείμενον του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)


Δανιηλίς - Ψηφιακά Τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Ελληνική γλώσσα

1929-01-01


Ηχώ Εγκυκλοπαιδική (EL)

Ηχώ Εγκυκλοπαιδική; Τεύχος 17 (΄Ετος Α΄); σελ. 369-372 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.