δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο[άτιτλο] (EL)

Πολίτης, Νίκος

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
επιστολή (EL)

0 (EL)
πνευματική ζωή, Πάτρα (EL)


Δανιηλίς - Ψηφιακά Τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Ελληνική γλώσσα

1973-02-01


Υδρία (EL)

Συζητήσεις (EL)

Υδρία; Τόμ. 1, Αρ. 1 (1973); 25 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.