Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα (EL)
Contribution to the study of Niketas Paphlagon (EN)

Αρτόπουλος, Ιωάννης Γ.

In the second half of the 9th century a.c. Niketas Paphlagon was born in Byzantium. He was an exceptional personality, who lived until the first half of the 10th century a.c. He was named Paphlagon after the place he was born, that is Paphlagonia of Asia Minor, and is also referred in literature as Niketas David Paphlagon, rhetor, teacher, philosopher, Holy man, slave of Christ and monk. There are some 52 known written works of him, most of them are orations describing the lives of Saints and some encomia. They were all written after the year 910 a.c. when Niketas supposedly withdrew somewhere unknown in Paphlagonia. By his writings about St Stefanus' miracles and the transportation of his relics from Jerusalem to Constantinople, one can conclude that he was living somewhere near Amastris, probably in the city of Dadybra. Niketas' work about the life of St Yakinthos of Amastris supports the hypothesis that he was a bishop of Dadybra and lived there until the end of his life. A reference in the codex A 104 in Dresdes’ Royal Library about a Turkish attack at the city where St Niketas’ body was laying 170 years after his death is in accordance with the first Turkish attacks in Dadybra. From the aforementioned one can conclude that Niketas Paphlagon went to Dadybra of Paphlagonia, near Amastris, after the year 910 a.c., where he was appointed as bishop in the bishopric of Dadybra, served in the church of St Stefanus, wrote all of his works, and stayed there until his death. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

2009-10-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Τόμ. 16 (2009); 107-118 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol. 16 (2009); 107-118 (EN)

Copyright (c) 2015 Ιωάννης Γ. Αρτόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.