Εμπειρία και δράση σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο: Η ελληνορθόδοξη κοινότητα της Σμύρνης στις αρχές του 20ου αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Εμπειρία και δράση σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο: Η ελληνορθόδοξη κοινότητα της Σμύρνης στις αρχές του 20ου αιώνα (EL)
Experience and performance in a shifting political landscape: The Greek- Orthodox community of Izmir/Smyrna at the turn of the 20th century (EN)

Kechriotis, Vangelis

Το άρθρο αναφέρεται σε τρία επεισόδια πού διαδραματίστηκαν στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα. Το πρώτο περιγράφει τη σύγκρουση του Έλληνα προξένου Σταμάτιου Αντωνόπουλου με τις τοπικές οθωμανικές αρχές στα 1904-1905, το δεύτερο την εκλογή του καθηγητή Παύλου Καρολίδη ως εκπροσώπου του νομού Αιδινίου στην οθωμανική βουλή στα 1908 και το τρίτο το μποϋκοτάζ πού κήρυξαν ομάδες πού ελέγχονταν από την Επιτροπή «Ένωση και Πρόοδος» εναντίον της ελληνικής εμπορικής δραστηριότητας. Ο συγγραφέας εντάσσει τη συζήτηση για τα περιστατικά αυτά σε δύο διαφορετικά "ιστοριογραφικά πλαίσια. Το ένα αφορά τη μελέτη των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και πιο συγκεκριμένα της Σμύρνης, ως μίας από τις δυναμικότερες περιπτώσεις, και τα άλλο τη μελέτη της ύστερης οθωμανικής κοινωνίας συνολικά. Τα θέματα που αναδεικνύονται είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης διαφορετικών πληθυσμών στη διαμόρφωση κοινής ελληνικής ταυτότητας, οι τρόποι με τους οποίους οι ηγετικές ομάδες επιτελούν το ρόλο τους στον δημόσιο χώρο, η σημασία που έχει για την ισορροπία των επιλογών στην πόλη η λειτουργία κοινωνικών και πολιτικών δικτύων πού εκτείνονται μέχρι την πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη, καθώς και η ιδιομορφία της πόλης αυτής πού όχι μόνο ήταν κατά τα μεγαλύτερο τμήμα της χριστιανική, αλλά διέθετε και έναν μουσουλμανικό πληθυσμό πού ενίοτε αψηφούσε την κεντρική εξουσία. Τέλος, ό συγγραφέας, με αφορμή τις διπλωματικές πηγές πού χρησιμοποιεί αναλύει θέματα ορολογίας και προτείνει τρόπους για μια πιο σύνθετη ανάγνωσή τους. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Αγγλική γλώσσα

2011-12-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Τόμ. 17 (2011); 61-105 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol. 17 (2011); 61-105 (EN)

Copyright (c) 2015 Vangelis Kechriotis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.