Το 1922 και η προσφυγιά στην ελληνική και την τουρκική αφήγηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Το 1922 και η προσφυγιά στην ελληνική και την τουρκική αφήγηση (EL)
The experience of 1922 and refugeeism in the Greek and turkish narratives (EN)

Demirozu, Damla

The representation of the same historical fact might embody differences between different societies and sometimes even in the same society. The 1922 refugees and the Exchange of Population is one of those events which are marked and associated differently in Greek and Turkish collective memories and societies. This article aims to analyse associations of 1922 in Greek and Turkish narratives. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

2011-12-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Τόμ. 17 (2011); 123-149 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol. 17 (2011); 123-149 (EN)

Copyright (c) 2015 Damla Demirozu (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.