Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1983 (EL)

Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918 (EL)
General elections in the Ottoman empire: The Greek members of parliament 1908-1918 (EN)

Μπούρα, Κατερίνα

Although by the end of World War I the Young Turks seemed to havefailed in their original objectives, the decade 1908-1918 was very significantfor Turkey as well as for Hellenism in the Ottoman Empire.During this period which marked the transition of the Ottoman Empirefrom a “multinational” to the “national” Turkish State, the dominantpolitical group was the Committee of Union and Progress.The Greeks under Ottoman rule took an active part in the politicaldevelopments of 1908-1912. The Balkan Wars and subsequently thefailure of Ottomanism, together with the collapse of ideals and hopefor a peaceful coexistence of the different nationalities in the OttomanEmpire, led to an accelerated growth of Turkish national feeling — adevelopment with disastrous effects on the fortunes of the unredeemedGreeks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

1983-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Τόμ. 4 (1983): Αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή; 69-85 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol. 4 (1983): Asia Minor Catastrophe; 69-85 (EN)

Copyright (c) 2015 Κατερίνα Μπούρα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.