Η γαλλοτουρκική προσέγγιση του 1921: Το σύμφωνο Franklin-Bouillon και η εκκένωση της Κιλικίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1983 (EL)

Η γαλλοτουρκική προσέγγιση του 1921: Το σύμφωνο Franklin-Bouillon και η εκκένωση της Κιλικίας (EL)
Le rapprochement Franco-turk de 1921 (EN)

Μουρέλος, Γιάννης Γ.

Le 20 octobre 1921, la France signa, à Angora, un accord avec le mouvementnationaliste turc, dirigé par Mustapha Kémal Pacha. Les clauses de cet accord portaient sur l’évacuation de la province de Cilicie par lestroupes françaises d’occupation, installées depuis 1919, en vertu desaccords interalliés sur la répartition de l’Empire ottoman en zones d’influenceet d’exploitation.En échange de cette action, le gouvernement de la République réussità consolider, voire même à renforcer ses intérêts économiques à l’intérieurdu territoire ottoman, grâce à de nouvelles concessions. Il est vraique, depuis 1920, le rapprochement avec la Turquie kémaliste figuraitparmi les objectifs les plus impératifs de la diplomatie française. Il s’agissaitd’un moyen efficace pour barrer le chemin à l’expansion de l’impérialismebritannique au Moyen-Orient, au lendemain de la PremièreGuerre Mondiale. Comme il était à craindre, ce rapprochement suscitades fissures dangereuses au sein même de l’Entente, inaugurant ainsiune ère nouvelle de concurrence directe entre les Grandes Puissances.Il entraîna également des conséquences graves dans l’évolution duconflit militaire gréco-turc, engagé depuis 1919 en Asie Mineure. L’évacuationde la Cilicie permit aux Turcs de renforcer leurs effectifs engagésen lutte contre l’armée hellénique. Quant à l’abandon, sur place, du matérielmilitaire français, même si cette action n’occupa finalement qu’uneplace secondaire dans la course aux armements, elle modifia l’équilibredes forces au profit des kémalistes.Partant de la conclusion de l’accord d’Angora et des répercussionsqu’elle suscita, la présente étude constitue un aperçu général des rapportsfranco-turcs pour la période 1919-1922. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

1983-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Τόμ. 4 (1983): Αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή; 211-276 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol. 4 (1983): Asia Minor Catastrophe; 211-276 (EN)

Copyright (c) 2015 Γιάννης Γ. Μουρέλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.