Ο Εφέσου Χρυσόστομος για την καταστροφή της Σμύρνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1983 (EL)

Ο Εφέσου Χρυσόστομος για την καταστροφή της Σμύρνης (EL)
Chrysostom, metropolitan of Ephessos on the destruction of Smyrna (EN)

Σολομωνίδου, Βικτώρια

The destruction of Smyrna by fire in September 1922 was the last ina series of events which culminated in the ousting of the Greek populationsfrom Asia Minor. To its larger part, the course of these events iswell-known:By the end of August 1922, most of the Christian populations fromthe interior of Asia Minor had followed the Greek army in its retreattowards Smyrna and, as a result, a substantial number of refugees hadgathered in the city waiting in vain for ships to carry them to the neighbouringislands. With the departure of the Greek officials on 8 September,the countdown for Giaour Izmir had begun. The next day, the Turkisharmy occupied the city and the celebrations of the local Turks culminatedon 11 September when M. Kemal himself came to the city. On the sameday, Chrysostom, the Metropolitan of Smyrna, was lynched by the moband, after a long series of looting, murders, pillage, and rapes the citywas set to flames on 13 September.This article sets the background to a report addressed by the Metropolitanof Ephessos Chrysostomos Hadjistavrou to the Patriarchate inearly October 1922. The report, which is published here annotated, describesin detail the last days of Smyrna and provides information as tothe fate of neighbouring Greek communities and their religious leaders.It also refers to the arrival of the refugees in Greece and the measurestaken for their relief.Metropolitan Chrysostomos Hadjistavrou was born in Aidin (1880)and studied at Chalki and Lausanne. He was a close associate of MetropolitanChrysostom of Smyrna with whom he worked for the relief andencouragement of the Greek populations throughout the 1909-1919persecutions. In 1962 he became Archbishop of Athens, a post whichhe kept until 1967 when he was forced into retirement by the militaryregime. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

1983-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Τόμ. 4 (1983): Αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή; 301-322 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol. 4 (1983): Asia Minor Catastrophe; 301-322 (EN)

Copyright (c) 2015 Βικτώρια Σολομωνίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.