Αμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες (EL)
Sins, illness, and cures in Asia minor in the first centuries of the christian era (EN)

Χανιώτης, Άγγελος

The Greek inscriptions are an important source for the history of ancientmedicine. The rows, the reports of miraculous healings, and the confessioninscriptions reveal the attitudes of simple people toward illness and cures. Thisarticle examines the confession inscriptions of Lydia and Phrygia (2nd-3rd cent.AD), which attest the belief that illness (especially oracular diseases and mentaldisorders) was a form of divine punishment, usually for a sacrilege. Althoughscientific medicine was not unknown in these areas, the high costs of medicaltreatment, the belief in the omnipotence of the local gods, and above all the beliefthat cure could be attained only through expiation brought the villagers to thelocal sanctuaries. There, the priests practiced a kind of «religious healing»,applying incantations, oracles, sacrifices, purifications, and the ritual transfer ofthe sin to a triad of animals. In this respect the confession inscriptions of AsiaMinor differ from the miraculour healings known from various Asklepieia(Lebena, Epidauros, Pergamon), since the latter are closely related to contemporaryscientific medicine. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία (EL)
Philosophy, Ethics and Religion (EN)


Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

1995-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 11 (1995); 13-44 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 11 (1995); 13-44 (EN)

Copyright (c) 2015 Άγγελος Χανιώτης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.