Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ανώνυμος του 1789 (EL)
Un portrait robot de l'anonyme de 1789 (EN)

Brad-Chisacof, Lia

Στό άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια άνανεωμένη άνάγνωση τού «’Ανωνύμουτού 1789», καί δίνεται γαλλική μετάφραση τού κειμένου σε παράρτημα.Υπογραμμίζεται ή σημασία των συμβόλων καί γίνεται προσπάθεια νά ανακαλυφθείή συνάφεια μεταξύ τους. Φαίνεται ότι τό παν στρέφεται γύρωάπό τό μηδέν πού επιτρέπει καί πορνογραφικούς υπαινιγμούς.Σημαντικό ρόλο παίζει ή πολυγλωσσία, ή οποία έπιτρέπει λογοπαίγνιααδύνατα σε ένα μονόγλωσσο λόγο. Αυτά τά λογοπαίγνια τονίζουν τις Ιδέεςπού υπερείχαν στήν εποχή, δηλαδή τήν αντιστοιχία των κόσμων καί τωνθρησκευμάτων.Μεταξύ τών άγνωστων μέχρι τώρα πηγών τού «’Ανωνύμου» διακρίνεταιώς πρότυπό του τό γνωστότερο κατά τή ζωή τού Diderot έργο του, δηλαδήLes Bijoux Indiscrets.Τελικά γίνεται μιά προσπάθεια ταύτισης τού ανωνύμου συγγραφέα. Χάρηστίς αρχαιολογικές αρετές πού επιφέρει ή γλωσσική ανάλυση, τά κύριό-τέρα δεδομένα τής ζωής του έρχονται στο φως: ή παιδεία του, οί γλώσσεςπού μιλούσε, οί τόποι όπου είχε ταξιδέψει, διάφορες περιπέτειες. "Ισως,αφού ό κύκλος των Ελλήνων διανοούμενων των Παραδουνάβιων Ηγεμονιώνδσο ευρύς καί αν ήτανε μάς είναι αρκετά γνωστός σήμερα, να πρόκειταιγια τόν Γρηγόριο Κωνσταντά. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
History and Archaeology (EN)


Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Αγγλική γλώσσα

1995-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 11 (1995); 99-117 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 11 (1995); 99-117 (EN)

Copyright (c) 2015 Lia Brad-Chisacof (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.