Ανδρέας Νανάκης, Η χήρα του οικουμενικού θρόνου και η εκλογή του Μελέτιου Μεταξάκη, 1918-1922

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνδρέας Νανάκης, Η χήρα του οικουμενικού θρόνου και η εκλογή του Μελέτιου Μεταξάκη, 1918-1922 (EL)
Ανδρέας Νανάκης, Η χήρα του οικουμενικού θρόνου και η εκλογή του Μελέτιου Μεταξάκη, 1918-1922 (EN)

Ανεστίδης, Σταύρος Θ.

[ Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available] (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία (EL)
Philosophy, Ethics and Religion (EN)


Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

1995-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 11 (1995); 407-409 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 11 (1995); 407-409 (EN)

Copyright (c) 2015 Σταύρος Θ. Ανεστίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.