Ηλίας Αναγνωστάκης-Ευαγγελία Μπαλτά, Η Καππαδοκία των "Ζώντων μνημείων", Η ανακάλυψη "της πρώτης πατρίδος της ελληνικής φυλής" (19ος αι.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗλίας Αναγνωστάκης-Ευαγγελία Μπαλτά, Η Καππαδοκία των "Ζώντων μνημείων", Η ανακάλυψη "της πρώτης πατρίδος της ελληνικής φυλής" (19ος αι.) (EL)
Ηλίας Αναγνωστάκης-Ευαγγελία Μπαλτά, Η Καππαδοκία των "Ζώντων μνημείων", Η ανακάλυψη "της πρώτης πατρίδος της ελληνικής φυλής" (19ος αι.) (EN)

Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α.

[ Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available] (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
History and Archaeology (EN)


Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

1993-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 10 (1993); 386-389 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 10 (1993); 386-389 (EN)

Copyright (c) 2015 Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.