Ιδεολογικές συνέπειες της κοινωνικής διαμάχης στη Σμύρνη: (1809-1810)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙδεολογικές συνέπειες της κοινωνικής διαμάχης στη Σμύρνη: (1809-1810) (EL)
Ideological consequences of social conflict in Smyrna: (1809-1810) (EN)

Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ.

One of the most articulate sources of social criticism of the NeohellenicEnlightenment has been preserved in an Athonite manuscript andalthough known to earlier researchers it has remained unpublished apparentlybecause of its radical anticlerical bent. The original stimulationfor the composition of the text was provided by the conservative reactionswhich managed to temporarily close down the school of modernlearning (Philological Gymnasium) in Smyrna after its first year of operation(1809 - 1810). The anonymous author gives many details aboutthe social conflicts in the city, talks about the persecution of the Enlightenedintelligentsia in Western Asia Minor by conservative clerical intellectualsand broadens his attack against the exploitative social practicesand corruption that characterized the conduct of most hierarchsof the Orthodox Church in the period just before the outbreak of theGreek Revolution. This is a first attempt to make large sections of thisimportant source available to the study of Modern Greek thought. Thoseparts of the text that present special theoretical or historical interestare edited and published, followed by the detailed commentary and documentationwhich is necessary to place the text in its relevant context. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
Κοινωνιολογία (EL)
Sociology (EN)
History and Archaeology (EN)

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (EL)
Centre for Asia Minor Studies (EN)

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

1982-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 3 (1982); 9-39 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 3 (1982); 9-39 (EN)

Copyright (c) 2015 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.