Επανεξέταση του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου στη λίμνη της Απολλωνίας στη Βιθυνία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπανεξέταση του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου στη λίμνη της Απολλωνίας στη Βιθυνία (EL)
The church of St. Constantine on lake Apollonia, Bithynia, revisited (EN)

KAPPAS (Μιχάλης ΚΑΠΠΑΣ), Michalis
MAMALOUKOS (Σταύοος ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ), Stavros

Ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου στην ομώνυμη νησίδα της Απολλωνίας λίμνης στη Βιθυνία δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1979 από τον C. Mango, ο οποίος χρονολόγησε το μνημείο στον 9ο-10ο αιώνα. Πρόκειται για σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με τρούλο μιας σπάνιας παραλλαγής του τύπου με απομονωμένα γωνιακά διαμερίσματα. Πρόσφατη επιτόπια έρευνα ανέδειξε νέα στοιχεία που πιστοποιούν ότι το μνημείο, εκτός από τις δύο κόγχες στα πέρατα της διαμήκους κεραίας του σταυρού, διέθετε δύο επιπλέον κόγχες στα άκρα των εγκάρσιων σταυρικών σκελών. (EL)
The church of St. Constantine, on the islet by the same name of Lake Apollonia, Bithynia, was published in 1979 by C. Mango, who dated the monument to the 9th or 10th century. It’s a cross in square church with “isolated corner bays”, a very rarely applied variant of this type. Recent survey has revealed new evidence on the building’s history according to which the church of Apollonia, apart from two conches along the longitudinal axis of the inscribed cross, also had conches at the ends of its transverse axis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ναός Αγίου Κωνσταντίνου στη λίμνη Απολλωνία της Βιθυνίας. (EL)
σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί (EL)
9ος αιώνας (EL)
λίμνη Απολλωνία (EL)
τετράκογχοι ναοί (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
Βιθυνία (EL)
Bithynia (EN)
tetraconch churches (EN)
9th century (EN)
cross-in-square churches (EN)
church of St. Constantine on Lake Apollonia. (EN)
lake Apollonia (EN)
architecture (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Αγγλική γλώσσα

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

9ος αιώνας (EL)
λίμνη Απολλωνία της Βιθυνίας (EL)
9th century (EN)
lake Apollonia (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 87-104 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 87-104 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.