Λύχνοι πρωτοβυζαντινής περιόδου από την Πάτρα. Εισαγωγές και στοιχεία τοπικής παραγωγής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Λύχνοι πρωτοβυζαντινής περιόδου από την Πάτρα. Εισαγωγές και στοιχεία τοπικής παραγωγής (EL)
Lamps of the early Byzantine period from Patras. Imports and local production (EN)

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ (Maria THEODOROPOULOU), Μαρία
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (Nikolaos VASILAKIS), Νικόλαος

Από σωστικές ανασκαφές στον πολεοδομικό ιστό της Πάτρας προέρχονται λύχνοι της πρωτοβυζαντινής περιόδου, που με βάση την τυπολογία και το θεματολόγιοτου διακόσμου εντάσσονται σε δύο γενικές κατηγορίες: αττικού και βορειοαφρικανικού τύπου. Οι λύχνοι αυτοί αποτελούν τόσο προϊόντα εισαγωγής από εργαστήρια κεραμικής της Κορίνθου, ως επακόλουθο των στενών εμπορικών σχέσεων με την πρωτεύουσα της επαρχίας Αχαΐας, όσο και προϊόντα πιθανότατατοπικών εργαστηρίων. Τα δείγματα που δύνανται να προσγραφούν στην τοπική παραγωγή, σε συνδυασμό με τις μήτρες τύπου Broneer XXVIII και XXXI πουβρέθηκαν σε εργαστηριακούς χώρους, δηλώνουν ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο αναπτύχθηκε στην Πάτρα μια τοπική παραγωγή λύχνων. (EL)
Excavations at the urban centre of modern Patras yielded lamps of the early Byzantine period, which, on the basis of typology and decoration, fall into two broad categories, the Attic and the North African type. These lamps were either imported from pottery workshops of Corinth, as a result of the tight commercial relations with the capital of the province of Achaea, or fabricated in local workshops. The ones attributed to local production, combined with moulds of the Broneer XXVIII and XXXI type, uncovered from workshops context, suggest that at Patras was developed some regional production during the period under consideration. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πήλινες μήτρες λύχνων (EL)
λύχνοι βορειοαφρικανικού τύπου (EL)
λύχνοι αττικού τύπου (EL)
εργαστήρια Πάτρας. (EL)
εργαστήρια Κορίνθου (EL)
κεραμική (EL)
Πρωτοβυζαντινή περίοδος (EL)
pottery (EN)
workshops in Patras (EN)
workshops in Corinth (EN)
Early Byzantine period (EN)
lamps of the Attic type (EN)
lamps of the North African type (EN)
Achaea. (EN)
clay moulds for lamps (EN)


Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Ελληνική γλώσσα

2017-08-04


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Δελτίον XAE 38 (2017), Περίοδος Δ'; 311-332 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 38 (2017), Series 4; 311-332 (EN)

Copyright (c) 2017 Deltion of the Christian Archaeological Society (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.