Ο ναός του Αγίου Πολυκάρπου στην Τανάγρα (Μπράτσι) Βοιωτίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ναός του Αγίου Πολυκάρπου στην Τανάγρα (Μπράτσι) Βοιωτίας (EL)
The church of St Polykarpos in Tanagra (Bratsi), Boeotia (EN)

ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Σταύρος

Ο ναός του Αγίου Πολυκάρπου, που βρίσκεται στην περιοχή της αρχαίας Τανάγρας, ανήκει στον τύπο των μονόχωρων δρομικών θολωτών με ένα σφενδόνιο ναών. Με βάση τα σωζόμενα μορφολογικά (κυρίως στην κόγχη του ιερού) και κατασκευαστικά του στοιχεία, μπορεί να χρονολογηθεί στον 13ο ή στον 14ο αιώνα και να συνδεθεί με τη ναοδομική δραστηριότητα της περιοχής του Συκαμίνου – Ωρωπού, καθώς και της απέναντι περιοχής της Εύβοιας. (EL)
The church of St Polykarpos, in the area of ancient Tanagra, is of a single-aisle dromical type with vaulted roof and one strainer arch. On the basis of features of its form (mainly the sanctuary conch) and construction, it is dated to the thirteenth or fourteenth century and can be associated with church-building activity in the area of Sykaminos-Oropos, as well as the opposite area of Euboea.The church of St Polykarpos, in the area of ancient Tanagra, is of a single-aisle dromical type with vaulted roof and one strainer arch. On the basis of features of its form (mainly the sanctuary conch) and construction, it is dated to the thirteenth or fourteenth century and can be associated with church-building activity in the area of Sykaminos-Oropos, as well as the opposite area of Euboea. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Υστεροβυζαντινή Περίοδος (EL)
ναοδομία (EL)
Στερεά Ελλάς (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
Central Greece (EN)
church building (EN)
Late Byzantine period (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Υστεροβυζαντινή Περίοδος (EL)
Στερεά Ελλάς (EL)
Central Greece (EN)
Late Byzantine period (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 25 (2004), Series 4; 127-140 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 25 (2004), Series 4; 127-140 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.