Νεότερες παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία του ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστιάνων Μεσσηνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝεότερες παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία του ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστιάνων Μεσσηνίας (EL)
Further remarks on the building history of the church of the Saviour at Christianoi, Messenia (EN)

ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ, Έφη
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Σωτήρης

Ο ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος βρίσκεται στο χωριό Χριστιάνοι της Τριφυλλίας σε απόσταση 12χλμ από τα Φιλιατρά. Στις 27 Αυγούστου 1886 κατέπεσε από σεισμό και το 1937-55 αναστηλώθηκε από τον Ε. Στίκα. Η έρευνα που άρχισε ο 1999 και τα σχέδια που εκπονήθηκαν έδειξαν ότι ο ναός διαμορφώθηκε κατά τη βυζαντινή περίοδο σε τέσσερις τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις, με σημαντικότερη αυτή του 1075 και νεότερη εκείνη του τέλους του 12ου αιώνα. Τολεγόμενο «επισκοπείο» πιθανόνπροστέθηκετον 13οαιώνα.  (EL)
The church of the transfiguration of in the village of Christianoi in Triphyllia, 12 km. from Philiatra in Messenia, collapsed on 27 August 1886, after an earthquake and was restored by E. Stikas in the years 1937-1955. In 1999 its history was re-examined, the new plans and research demonstrating that the church was elaborated in at least four Byzantine phases, the most important being in 1075 and the latest in the late twelfth century. The so-called ‘episkopeion’ (bishop’s residence) was possibly added in the thirteenth century. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-07-06


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Πελοπόννησος (EL)
11ος 12ος αιώνας (EL)
Peloponnese (EN)
11thand 12th centuries (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 23 (2002), Series 4; 41-58 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 23 (2002), Series 4; 41-58 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.