Ο θεομητορικός κύκλος στον ναό της Παναγίας στο Ανισαράκι Κάνδανου: Εικονογραφικές ιδιαιτερότητες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ θεομητορικός κύκλος στον ναό της Παναγίας στο Ανισαράκι Κάνδανου: Εικονογραφικές ιδιαιτερότητες (EL)
The Mariological cycle in the church of the Panayia at Anisaraki, Kandanos: unusual iconographic features (EN)

ΞΑΝΘΑΚΗ, Θέτις

Τα επτά επεισόδια του θεομητορικού κύκλου στον ναό της Παναγίας στο Ανισαράκι Κανδάνου, έργο της τελευταίας τριακονταετίας του 14ου αιώνα, παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω τόσο της συμπόρευσης της «αρχαΐζουσας» με τη νεωτερική τεχνοτροπία όσο και της συνύπαρξης υστεροβυζαντινών και δυτικότροπων εικονογραφικών στοιχείων. Η παράσταση της Ευλογηθείσας εν τω ναώ αποτελεί το μοναδικό γνωστό παράδειγμα ενός «δυτικού» θέματος στη βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική, ενώ η ιδιόρρυθμη απεικόνιση της Κολακείας συνδυάζει την Επταβηματίζουσα με την παραδοσιακή Κολακεία, όπως και στην Dečani. (EL)
The seven episodes of the Mariological cycle in the church of the Virgin at Anisaraki near Kandanos in Crete, painted in the last thirty years of the fourteenth century, are interesting not only for the concurrence of an ‘archaizing’ with a ‘modern’ style, but also and primarily for the coexistence of Late Byzantine and Western iconographic features. The representation of the Blessed Mary in the Temple is the only known example of a ‘Western’ subject in Byzantine monumental painting, while the peculiar depiction of the Kolakeia (Caress) is a synthesis of the Heptabematizousa (Mary taking her first seven steps) with the traditional Kolakeia, as it also happens in Dečani. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

14ος αιώνας (EL)
θεομητορικός κύκλος (EL)
Κρήτη (EL)
εικονογραφία (EL)
Crete (EN)
mariological cycle (EN)
iconography (EN)
14th century (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

14ος αιώνας (EL)
Κρήτη (EL)
Crete (EN)
14th century (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 187-198 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 30 (2009), Series 4. In memory of Elias Kollias (1936-2007); 187-198 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.