Ναός Αγίου Νικολάου στο Πλατάνι Αχαΐας. Συμπληρωματικά στοιχεία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝαός Αγίου Νικολάου στο Πλατάνι Αχαΐας. Συμπληρωματικά στοιχεία (EL)
Addition data on the church of St Nicholas at Platani in Achaia (EN)

ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Σταύρος

Ο από παλιά γνωστός στην έρευνα τρίκογχος με νάρθηκα ναός του Αγίου Νικολάου στο μικρό χωριό Πλατάνι της Αχαΐας, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ναοδομίας της λεγόμενης Ελλαδικής σχολής και μία από τις ελάχιστες σωζόμενες βυζαντινές εκκλησίες της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Στόχος της μελέτης είναι η, κατά το δυνατόν, συστηματική μελέτη της οικοδομικής ιστορίας του μνημείου και η εξέταση συγκεκριμένων κατασκευαστικών και μορφολογικών του στοιχείων, τα οποία, είτε δεν έχουν έως τώρα επισημανθεί, είτε έχουν παρερμηνευθεί, προκειμένου να γίνει μια πληρέστερη αναπαράσταση της αρχικής μορφής του ναού και, μέσω αυτής, να ερμηνευθούν ορισμένες ιδιομορφίες του. (EL)
Known to scholarship, the church of St Nicholas, of trefoil plan with narthex, in the small village of Platani in Achaia, is a typical example of church building of the so-called Helladic School and one of the very few surviving Byzantine churches in the northwest Peloponnese. The aim of this study is to present, as far as this is possible, the monument’s building history, through the examination of specific features of its construction and morphology which have not been observed previously or have been misinterpreted, in order to achieve a fuller understanding of its original form and interpret certain of its peculiarities. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πελοπόννησος (EL)
ναοδομία (EL)
αρχιτεκτονική (EL)
Μεσοβυζαντινή και μεταβυζαντινή Περίοδος (EL)
Middle Byzantine and Post-Byzantine period (EN)
Peloponnese (EN)
church building (EN)
architecture (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-11-23


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Πελοπόννησος (EL)
Μεσοβυζαντινή και μεταβυζαντινή Περίοδος (EL)
Middle Byzantine and Post-Byzantine period (EN)
Peloponnese (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 33-46 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 31 (2010), Series 4; 33-46 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.