Προσδιορισμός πλημμυρικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον ΓΣΠ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Προσδιορισμός πλημμυρικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον ΓΣΠ (EL)

Μερταρακη Ιωαννα (EL)
Mertaraki Ioanna (EN)

Νικολαιδης Νικολαος (EL)
Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Κουργιαλας Νεκταριος (EL)
Καρατζας Γιωργος (EL)
Kourgialas Nektarios (EN)
Technical University of Crete (EN)
Karatzas Giorgos (EN)
Nikolaidis Nikolaos (EN)

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επικεντρώνεται στην εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ως περιοχή μελέτης έχει επιλεγεί ο Ελλαδικός χώρος, που ιστορικά έχει πληγεί από σειρά σημαντικών και καταστροφικών πλημμυρών. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια εκτίμησης της πλημμυρικής επικινδυνότητας στον Ελλαδικό χώρο, σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), με χρήση διαφόρων θεματικών χαρτών-παραγόντων που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός πλημμυρικού φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, για την εύρεση του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή μελέτης, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση και απεικόνιση επτά διαφορετικών θεματικών χαρτών σε περιβάλλον ΓΣΠ. Οι παράγοντες που συνδυάζονται σε περιβάλλον ΓΣΠ προκειμένου να προσδιοριστούν χωρικά οι περιοχές εκείνες, οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς σε πλημμυρικά φαινόμενα είναι: α) η ένταση της βροχόπτωσης, β) το υψόμετρο, γ) η κλίση του εδαφικού ανάγλυφου, δ) οι χρήσεις γης, ε) η συσσώρευση επιφανειακής ροής, στ) η εδαφική διαβρωσιμότητα και ζ) η υδατοϊκανότητα του εδάφους. Η πλημμυρική επικινδυνότητα για κάθε ένα από αυτούς τους παράγοντες κατηγοριοποιείται σε πέντε τάξεις: Πολύ Χαμηλή (1), Χαμηλή (2), Μέτρια (3), Υψηλή (4), και Πολύ Υψηλή(5). Εν συνεχεία, οι παραπάνω παράγοντες συνδυάζονται και επεξεργάζονται με χρήση κατάλληλων αλγορίθμων Τεχνικών Νευρωνικών Δικτύων (ΑΝΝ) στη Γλώσσα Προγραμματισμού Matlab (εργαλειοθήκη nntool). Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της εκπαίδευσης των Τεχνιτών Νευρωνικών Δικτύων συνδυάζεται η χωρική κατανομή των ιστορικών πλημμυρικών σημείων στον Ελλαδικό χώρο με τους προαναφερόμενους εφτά εμπλεκόμενους στην δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων θεματικούς χάρτες. Προσδιορίζεται έτσι χωρικά η πλημμυρική επικινδυνότητα στην Ελληνική επικράτεια. Τα τελικά αποτελέσματα επαληθεύτηκαν από ιστορικά πλημμυρικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον Ελλαδικό χώρο τα τελευταία 100 χρόνια. (EL)

masterThesis

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (EL)
Πλημμύρες (EL)
Πολυκριτηριακή ανάλυση (EL)
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (EL)
Ένταση βροχόπτωσης (EL)
GIS,Geographic information systems (EN)
Flood events (EN)
Matlab (EN)


Ελληνική γλώσσα

2016


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.