Εκτίμηση και μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά στο παράκτιο περιβάλλον της Βόρειας Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Εκτίμηση και μέτρα αντιμετώπισης της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά στο παράκτιο περιβάλλον της Βόρειας Κρήτης (EL)

Καρκανοραχακη Αικατερινη (EL)
Karkanorachaki Aikaterini (EN)

Πολυτεχνείο Κρήτης (EL)
Λαζαριδης Μιχαλης (EL)
Καλογερακης Νικος (EL)
Τσουτσος Θεοχαρης (EL)
Technical University of Crete (EN)
Kalogerakis Nikos (EN)
Lazaridis Michalis (EN)
Tsoutsos Theocharis (EN)

Τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων, με κυρίαρχα ανάμεσα σε αυτά τα πλαστικά, καταλήγουν κάθε χρόνο στο χερσαίο και υδάτινο περιβάλλον, με τη μορφή μεγάλων αντικειμένων, όπως για παράδειγμα ο αλιευτικός εξοπλισμός, ή σαν μικροπλαστικά (κομμάτια, μικροκόκκοι και σφαιρίδια πρωτογενούς υλικού). Οι εισροές πλαστικών προέρχονται τόσο από χερσαίες πηγές, όπως οι οικισμοί , τα ποτάμια και οι ΧΥΤΑ, όσο και θαλάσσιες, με σημαντικότατες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα – αποδέκτες, αλλά και στην αισθητική και την υγεία των ανθρώπων. Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε από το Δεκέμβριο του 2014 ως το Μάρτιο του 2015 μια σειρά δειγματοληψιών σε τέσσερις παραλίες της Βόρειας Κρήτης (Φαλάσαρνα, Σταυρός, Πετρές, Ανάλουκας), για την απομάκρυνση από αυτές με τρόπο συστηματικό, δειγμάτων μικροπλαστικών, που διαχωρίστηκαν σε σφαιρίδια και τμήματα πλαστικού. Τόσο για τα κομμάτια, όσο και τα πλαστικά σφαιρίδια, εξετάστηκαν οι κατανομές στο χώρο (κατά μήκος και πλάτος των παραλιών), αλλά και στο χρόνο, με τη σύγκριση των δεδομένων με αυτά που συλλέχθηκαν για τις περιοχές αυτές από την ίδια ερευνητική ομάδα κατά τους θερινούς μήνες του 2014. Για κάθε κατηγορία σφαιριδίων (λευκά, παλαιά λευκά, υπόλευκα, πορτοκαλί, καφέ και έγχρωμα) και κομματιών πλαστικού (0-4mm, 4-15mm, 15-50mm, >50mm) μετρήθηκαν οι μέσες αφθονίες και τα μέσα βάρη ανά δειγματοληπτική μονάδα, ενώ μελετήθηκε και η παρουσία πίσσας στα δείγματα. Για την πληρέστερη κατανόηση της συμπεριφοράς των πλαστικών στο περιβάλλον, οι ίδιες μετρήσεις και στατιστικές επεξεργασίες πραγματοποιήθηκαν τόσο για την επιφάνεια των πλαστικών, όσο και για το υπόστρωμα, σε βάθος έως τα 10cm. Σε συνδυασμό με τις δειγματοληψίες από τις παραλίες, δείγματα συλλέχθηκαν και από την υδάτινη στήλη των δυο πιο ρυπασμένων παραλιών (Φαλάσαρνα, Ανάλουκας) και μελετήθηκε η παρουσία μικροπλαστικών σε αυτήν, αλλά και ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις με το παράλιο περιβάλλον. Ακόμα, για την καλύτερη κατανόηση της ρύπανσης από πλαστικά, έλαβε χώρα η συλλογή πληροφοριών για τις ποσότητες πλαστικών που εισέρχονται και εξέρχονται στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου πελάγους, μετά από επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, επαγγελματίες και σχετικούς συλλόγους, καθιστώντας δυνατή την κατάστρωση ενός ισοζυγίου μάζας των πλαστικών στο εξεταζόμενο σύστημα, αλλά και την πρόταση μιας σειράς στοχευμένων μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος. (EL)
Huge amounts of debris, most of which consists of plastics, end up annually in the environment, in the form of large plastic objects, such as fishing gear, or microplastics (fragments, microbeads or pellets). Sources of plastics inputs can be found both on land (settlements, rivers, landfills) and at sea, thus adversely impacting both the ecosystems polluted and the health and aesthetics of humans. Sampling campaigns took place at four beaches of northern Crete (Falasarna, Stavros, Petres, Analoukas) from December 2014 to March 2015. Samples of plastics, comprising of plastic fragments and pellets, where removed by sieving in a systematic way. Spatial and temporal distribution patterns of the plastics were analyzed and compared to those previously detected by the same team in the summer of 2014. Mean densities and weights were calculated for each group of plastic pellets (white, old white, off-white, orange, brown, colored) and fragments (0-4mm, 4-15mm, 15-50mm, >50mm), as well as the percentages of tar coverage for each category. The same procedures were applied to both the surface layer and the substrate (up to 10cm) of each beach, to fully understand the emerging patterns. Water column samples were collected from the two most polluted beaches (Falasarna and Analoukas) and the microplastics densities were calculated and studied, as well as the interactions with the nearby coastal environments. Data collection concerning the inputs and outputs of plastics in the Aegean Sea allowed the understanding of the mass balance in the area. The cooperation of organizations, professionals and various clubs was vital in this process, which led to the proposal of specific and targeted mitigation measures, aiming to the alleviation of the problem. (EN)

masterThesis

Μικροπλαστικά (EL)
Πλαστικά (EL)
Ρύπανση (EL)


Ελληνική γλώσσα

2016


Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (EL)
Technical University of Crete::School of Environmental Engineering (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.