Οι συνέπειες των μετακινήσεων των λαών στην πολιτισμική τους ταυτότητα. Η περίπτωση της ταυτότητας των Ποντίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κοινωνική Πολιτική  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Οι συνέπειες των μετακινήσεων των λαών στην πολιτισμική τους ταυτότητα. Η περίπτωση της ταυτότητας των Ποντίων (EL)

Παραδεισοπούλου, Πολύμνια

Η εργασία έχει στόχο να αναδείξει τις διαδρομές μιας εθνοτικής πολιτισμικής ταυτότητας – συγκεκριμένα της ποντιακής – στον ελλαδικό χώρο.  Το ελληνικό εθνικό κράτος, κατά τη διαδικασία εθνικής ολοκλήρωσης και  ομογενοποίησης, χρησιμοποίησε διάφορους τρόπους για να εντάξει στο κυρίαρχο πολιτισμικό πρότυπο, όλες τις εθνοτικές ομάδες, που το αποτελούσαν. Μία από τις ομάδες αυτές είναι η ποντιακή. Οι Πόντιοι, έχουν μια ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα που εκφράζεται, τόσο με τη στενή έννοια του όρου – διάλεκτος, τρόπος διαβίωσης, ήθη, έθιμα - όσο και με  μία ευρύτερη έννοια, που εκδηλώνεται μέσα από τον τρόπο σκέψης και δράσης, που είναι διαφοροποιημένος από τον κυρίαρχο εθνικό.  Η ποντιακή ταυτότητα, παρά τις διακυμάνσεις που υπέστη υπό την επιρροή διαφόρων μορφών αποκλεισμού, προσπαθειών επιβίωσης και παρά τη διέλευση ενός αιώνα από την είσοδο των πρώτων Ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα,  παραμένει σε μεγάλο βαθμό ενεργή, ανθεκτική και ισχυρή, άλλοτε σε αντιπαράθεση και άλλοτε σε σύμπλευση με την εθνική πολιτισμική ταυτότητα. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μετανάστευση (EL)
Πολιτισμική Ταυτότητα (EL)
Πόντιοι (EL)


Κοινωνική Πολιτική

Ελληνική γλώσσα

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Τόμ. 1 (2013); 112-135 (EL)
Social Policy; Vol. 1 (2013); 112-135 (EN)

Copyright (c) 2016 Πολύμνια Παραδεισοπούλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.