Διαχείριση των Διαθέσιμων Κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Ταμείων με την Χρήση Νευρωνικών Δικτύων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κοινωνική Πολιτική  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Διαχείριση των Διαθέσιμων Κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Ταμείων με την Χρήση Νευρωνικών Δικτύων (EL)
Διαχείριση των Διαθέσιμων Κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Ταμείων με τη Χρήση Νευρωνικών Δικτύων (EN)

Μέμος, Κωνσταντίνος
Ρομπόλης, Σάββας

Η κεντρική επιδίωξη της έρευνας  επικεντρώνεται στη διερεύνηση και διατύπωση μιας εναλλακτικής μεθόδου αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων της Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας η οποία βασίζεται στη χρήση μοντέλου Νευρωνικών Δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό η έρευνα εστιάζεται στη διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, στα Τεχνικά Νευρωνικά Δίκτυα και στο επενδυτικό μοντέλο Τεχνικών Νευρωνικών Δικτύων. (EL)
The main thrust of the research focused on exploring and making effective use of an alternative method of available funds of the Social Security in our country which is based on using Neural Network model. In this research focuses on the management of available funds of the Social Security System, the Technical Neural Networks and the investing model Technical Neural Networks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μοντέλο νευρωνικών δικτύων (EL)
Χρηματοοικονομική Μηχανική (EL)
επενδυτικό μοντέλο (EL)
κοινωνική πολιτική (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Social policy (EN)
Social Security (EN)
financial Engineering (EN)
investing model (EN)
Neural Network model (EN)


Κοινωνική Πολιτική

Ελληνική γλώσσα

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Τόμ. 4 (2015); 19 - 27 (EL)
Social Policy; Vol. 4 (2015); 19 - 27 (EN)

Copyright (c) 2016 Κωνσταντίνος Μέμος, Σάββας Ρομπόλης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.