Η επίλυση αριθμητικών προβλημάτων ως τόπος παράγωγης ετερότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Η επίλυση αριθμητικών προβλημάτων ως τόπος παράγωγης ετερότητας (EL)
Solving arithmetic problems as space for producing diversity (EN)

Χρονάκη, Άννα

Η παρούσα μελέτη συζητά τη σχέση μεταξύ ανάπτυξης γνώσης και παραγωγής ετερότητας στο πλαίσιο επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων. Η μελέτη εστιάζει στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης δύο κοριτσιών ρόμικης καταγωγής με την εκπαιδευτικό τους. Η επίλυση αριθμητικών προβλημάτων εννοιολογείται ως «κοινωνική πρακτική», η οποία αποτελεί καθημερινότητα στη ζωή της σχολικής κοινότητας και αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος αριθμητικού γραμματισμού για τα παιδιά. Ενώ η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα παλαιότερης εργασίας (βλ. Χρονάκη, 2003• Chronaki, 2003, 2004), η συγκεκριμένη εργασία αναλύει εκ νέου την αλληλεπίδραση παιδιών-εκπαιδευτικού στη βάση της κατανόησης του διαμεσολαβητικού ρόλου που ασκεί η «αριθμητική» σε διαδικασίες επιτέλεσης και διαπραγμάτευσης ταυτοτήτων στο ελληνικό σχολείο. (EL)
The present study discusses how knowledge development relates to «diversity production» within the context of solving arithmetic problems. The study focuses on analyzing the interaction amongst two Roma girls and their teacher. Problem solving is considered as a social practice in the everyday of school community and as an integral part of children's mathematical literacy. The analysis here, although based on data discussed in previous studies (see Χρονάκη, 2003• Chronaki, 2003, 2004), focuses on the mediated role played by «arithmetic» itself as part of performing and negotiating identities in the Greek school community and as part of the developing interaction amongst girls and their teacher. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

διαπολιτισμική εκπαίδευση (EL)
πολυπολιτισμικότητα (EL)
ένταξη (EL)
ετερότητες (EL)
παιδιά Ρομά (EL)
διαμεσολαβητικές πρακτικές (EL)
μαθηματικός γραμματισμός (EL)


Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Ελληνική γλώσσα

2012-01-01


EKKE (EN)

2241-8512
0013-9696
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών; 2012: 137-138 Α'-Β'; 173-200 (EL)
The Greek Review of Social Research; 2012: 137-138, Α-Β; 173-200 (EN)

Copyright (c) 2012 Άννα Χρονάκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.