Δυναμική διαλυμάτων διακλαδωμένων πολυμερών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDynamics of branched polymer solutions
Δυναμική διαλυμάτων διακλαδωμένων πολυμερών

Αστεριάδη, Ανθίππη
Asteriadi, Anthippi

Βλασσόπουλος, Δημήτρης

Με την αύξηση της διαδεσιμότητας νέων συνθετικών μεθόδων, φαίνεται ότι ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στις ρεολογικές ιδιότητες των πολυμερών έχει αποκτήσει νέο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της σύνθεσης των δενδριμερών πολυμερών. Τα υπερδιακλαδωμένα πολυμερή αποτελούν υλικά υψιλής διακλάδωσης. Σε προηγούμενες μελέτες έχει αναφερθεί ότι αυτά τα υπέρ-διακλαδωμένα συστήματα μπορούν να συμπεριφερθούν ως μη διακλαδωμένα πολυμερή, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι μπορούν να συμπεριφερθούν ως χαλαρά κολλοειδή. Οι ασυνήθιστες ιδιότητες των διαλυμάτων τους και η μοριακή τους αρχιτεκτονική τα έχει κάνει υποψήφιους για τη χρήση τους ως τροποποιειτές του ιξώδους. Σε μια προσπάθεια μας, λοιπόν, να συγκρίνουμε την συμπεριφορά των διαλυμάτων των υπερδιακλαδωμένων πολυμερών με άλλα ευρέως μελετημένα συστήματα, όπως τα αστροειδή πολυμερή, κολλοειδή κ.α. χρησιμοποιήσαμε τα δενδριτικά διακλαδωμένα πολυστυρένια και ο στόχος μας ήταν η γεφύρωση του κενού μεταξύ των κολλοειδών και των πολυμερών. Επίσης, μελετήσαμε διαλύματα μειγμάτων διακλαδωμένων πολυμερών με γραμμικές αλυσίδες, τα δύο άκρα από πλευράς βαθμού διακλάδωσης, και συγκρίναμε την συμπεριφορά τους με την συμπεριφορά διαλυμάτων μεμονωμένων γραμμικών αλυσίδων και δενδριτικά διακλαδωμένων πολυμερών στον ίδιο διαλύτη. Από πρακτικής πλευράς ο δυνδυασμός των διαφορετικών κολλοειδών και πολυμερικών χαρακτηριστικών σε ένα μεσοσκοπικό σύστημα, τα δενδριμερή πολυμερή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τον μοριακό σχεδιασμό καινόυργιων υλικών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας ασχοληθήκαμε με την μελέτη αστεροειδών πολυμερών μεγάλου αριθμού κλάδων, τα οποία έχουν εμφανιστεί ως μια καινούργια τάξη υπέρχαλαρών κολλοειδών σωματιδίων. Ως συνέχεια μιας προηγούμενης έρευνας μελέτησαμε το αποτέλεσμα της προσθήκης αστεροειδών πολυμερών σε πυκνά διαλύματα πολύκλωνων αστεροειδών πολυμερών. Η μεγάλη πρόκληση σε αυτήν την εργασία είναι η κατανόηση της φασικής συμπεριφοράς αυτών των διμερών μειγμάτων αστεροειδών πολυμερών. Η επίτευξη ενός ελέγχου αυτής της συμπεριφοράς των μειγμάτων, θα έχει ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον, αφού θα επιτρέψει τον σχεδιασμό χαλαρών υλικών με συγκεκριμένες ιδιότητες. (EL)
With the increased availability of sophisticated synthesis methods, it appears that the role of architecture on the rheological properties of polymers has received renewed attention, mainly due to dendrimer synthesis. Hyperbranched polymers represent materials of high branching complexity. Some previous studies have suggested that hyperbranched polymers may behave like unentangled polymers, while others have suggested that may behave like soft colloids. The unusual solution properties and molecular architecture of hyperbranched polymers have made them attractive candidates for use as rheology modifiers. So, in an effort to compare the response of hyperbranched polymers to other more familiar materials, such as star polymers, micelles etc. we used dendritically branched polystyrenes and our goal was to bridge the gap between colloids and polymers. So, rheological properties of the hyperbranched polymers are compared to those of polymers and colloids. Also mixtures of linear and hyperbranched polymers, the two ends of branching complexity, are compared to bare linear polymer and hyperbranched polymer solutions. On the practical side, combining the distinct colloidal and polymeric hallmarks in a single mesoscopic system may lead the way for the molecular design of new marerials. In the second part of this research we are working on star polymers with high functionality, which have emerged as a novel class of ultrasoft colloidal particles. In an effort to continue a previous research, we are tying to study the effect of adding low functionality’s star polymers to star polymers with a large number of arms. The great challenge is to find a way to achieve molecular control of these mixtures by tuning the dynamic response to external stimuli. This will have a significant scientific and technological impact, as it will open the route for the rational design of soft materials with desired properties in a variety of situations. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2002-11-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.