Αυτοεκτίμηση, προσωπικός μύθος και ριψοκίνδυνη συμπεριφορά στην εφηβεία και στην πρώιμη ενηλικίωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑυτοεκτίμηση, προσωπικός μύθος και ριψοκίνδυνη συμπεριφορά στην εφηβεία και στην πρώιμη ενηλικίωση

Μπάτζου, Κατερίνα

Β. Τσούρτου
Σ. Τριλίβα
Γ. Κουγιουμτζάκης

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ της αυτοεκτίμησης, του προσωπικού μύθου και της ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς. Σε δείγμα 180 υποκειμένων (έφηβοι και ενήλικες, ηλικίας 15-24 ετών), χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο «Πώς Aντιλαμβάνομαι τον Eαυτό μου» (ΠΑΤΕΜ IV) και πρόσθετες αυτοσχέδιες ερωτήσεις για την ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και τον προσωπικό μύθο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, ως προς τις διαφορές κατά ηλικία, παρατηρήθηκε αύξηση της γενικής αυτοεκτίμησης στην πρώιμη ενηλικίωση και για τα δύο φύλα. Στον προσωπικό μύθο, στην ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και στον εγωκεντρισμό δεν διαπιστώθηκαν ηλικιακές διαφορές. &ς προς τις διαφορές κατά φύλο, τα κορίτσια φαίνεται να έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση στον τομέα των σχέσεων με τους φίλους. Από την άλλη πλευρά, τα αγόρια σημείωσαν υψηλότερες τιμές στη σφαιρική αυτοεκτίμηση και στην διάσταση της παντοδυναμίας, καθώς επίσης παρουσίασαν υψηλότερες τάσεις για εμπλοκή σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, σε σχέση με τα κορίτσια. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι η αυξημένη αυτοεκτίμηση σχετίζεται με την αυξημένη αίσθηση παντοδυναμίας και την πίστη ότι μαθαίνει κανείς από τα λάθη του (προσωπικός μύθος). Η αίσθηση παντοδυναμίας βρέθηκε ότι σχετίζεται θετικά με την τάση για εμπλοκή σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές. Επιπλέον, στο δείγμα μας, η αυξημένη τάση για εμπλοκή σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, φαίνεται πως σχετίζεται θετικά με την πεποίθηση ότι μαθαίνει κανείς από τα λάθη του, την χαμηλή αίσθηση ελέγχου της συμπεριφοράς και την αυξημένη σφαιρική αυτοεκτίμηση. Τέλος, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας ενισχύουν την υπόθεση ότι ο εγωκεντρισμός συνδέεται περισσότερο με την ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και την αυτοεκτίμηση παρά με τον προσωπικό μύθο. Λέξεις κλειδιά: εφηβεία, αυτοεκτίμηση, προσωπικός μύθος, ριψοκίνδυνη συμπεριφορά (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2011


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.