Ιατρική ηθική και δεοντολογία : η περίπτωση της περιτομής των ανηλίκων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙατρική ηθική και δεοντολογία : η περίπτωση της περιτομής των ανηλίκων

Μπλευράκης, Ευάγγελος

Μαρκεζίνη, Αικατερίνη
Φιλαλήθης, Ανασάσιος
Τρομπόυκης, Κωνσταντίνος

text

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2010
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.