Παράγοντες διαμόρφωσης του αλτρουιστικούπροσανατολισμου σε παιδια 8-12 ετών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαράγοντες διαμόρφωσης του αλτρουιστικούπροσανατολισμου σε παιδια 8-12 ετών

Μαρκουλής, Αλέξιος

Κουγιουμουτζάκης, Ιωάννης

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της συμβολής της ενσυναίσθησης, της αυτοεικόνας και του προτύπου οικογενειακής αλληλεπίδρασης στη διαμόρφωση του αλτρουιστικού προσανατολισμού κατά την παιδική ηλικία. Στην έρευνα συμμετείχαν 191 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 8-12 ετών από διαφορετικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με σειρά ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς των οποίων ελέγχθηκε η αξιοπιστία. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων κατέδειξε στο σύνολο του δείγματος, ότι μεταξύ των ηλικιών 8 έως 12 ετών παρατηρούνται αυξητικές τάσεις ως προς τον αλτρουιστικό προσανατολισμό. Υπήρξαν, επίσης, διαφορές κατά φύλο τόσο σε σχέση με τον αλτρουιστικό προσανατολισμό, όσο και σε σχέση με την ενσυναισθητική κατανόηση, της οποίας η συμβολή ήταν στατιστικά σημαντική, σε αντίθεση με τον παράγοντα της αυτοεικόνας στην κατά ηλικία διαφοροποίηση του αλτρουιστικού προσανατολισμού. Αναφορικά με το πρότυπο αλληλεπίδρασης της μητέρας, στατιστικά σημαντική βρέθηκε η διάσταση της απαιτητικότητας και της αποδοχής. Τα ευρήματα, τα οποία ως ένα βαθμό καλύπτουν ένα υπαρκτό κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας, συζητώνται σε σχέση με αντίστοιχες ερευνητικές μαρτυρίες της διεθνούς βιβλιογραφίας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2010


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.