Παράγοντες διαμόρφωσης του αλτρουιστικούπροσανατολισμου σε παιδια 8-12 ετών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Παράγοντες διαμόρφωσης του αλτρουιστικούπροσανατολισμου σε παιδια 8-12 ετών

Μαρκουλής, Αλέξιος

Κουγιουμουτζάκης, Ιωάννης

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της συμβολής της ενσυναίσθησης, της αυτοεικόνας και του προτύπου οικογενειακής αλληλεπίδρασης στη διαμόρφωση του αλτρουιστικού προσανατολισμού κατά την παιδική ηλικία. Στην έρευνα συμμετείχαν 191 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 8-12 ετών από διαφορετικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με σειρά ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς των οποίων ελέγχθηκε η αξιοπιστία. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων κατέδειξε στο σύνολο του δείγματος, ότι μεταξύ των ηλικιών 8 έως 12 ετών παρατηρούνται αυξητικές τάσεις ως προς τον αλτρουιστικό προσανατολισμό. Υπήρξαν, επίσης, διαφορές κατά φύλο τόσο σε σχέση με τον αλτρουιστικό προσανατολισμό, όσο και σε σχέση με την ενσυναισθητική κατανόηση, της οποίας η συμβολή ήταν στατιστικά σημαντική, σε αντίθεση με τον παράγοντα της αυτοεικόνας στην κατά ηλικία διαφοροποίηση του αλτρουιστικού προσανατολισμού. Αναφορικά με το πρότυπο αλληλεπίδρασης της μητέρας, στατιστικά σημαντική βρέθηκε η διάσταση της απαιτητικότητας και της αποδοχής. Τα ευρήματα, τα οποία ως ένα βαθμό καλύπτουν ένα υπαρκτό κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας, συζητώνται σε σχέση με αντίστοιχες ερευνητικές μαρτυρίες της διεθνούς βιβλιογραφίας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2010


Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)