Λειτουργική ανάλυση της περιοχής ελέγχου της υπατικής έκφρασης (HCR1) του γονιδιακού συμπλέγματος apoΕ/C-I/C-IV/C-II του ανθρώπου. Ο ρόλος του πυρηνικού υποδοχέα HNF-4

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2000 (EN)
Λειτουργική ανάλυση της περιοχής ελέγχου της υπατικής έκφρασης (HCR1) του γονιδιακού συμπλέγματος apoΕ/C-I/C-IV/C-II του ανθρώπου. Ο ρόλος του πυρηνικού υποδοχέα HNF-4

Ρούσσου, Αναστασία (EL)
Roussou, Anastasia (EN)

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε έλεγχος της περιοχής ηπατικού ελέγχου HCR-1 και απαλοιφών αυτής, για ενίσχυση της μεταγραφής του υποκινητή της απολιποπρωτείνης CII και του ετερόλογου υποκινητή ΤΚ και μελετήθηκε ο ρόλος του πυρηνικού υποδοχέα HNF4, με χρήση μόνιμης κυτταρικής σειράς που εκφράζει συμπληρωματικό RNA για το mRNA αυτού. Επιβεβαιώθηκε η σημαντική ενεργοποίηση της απολιποπρωτείνης CII και του ετερόλογου υποκινητή ΤΚ, και κατέστη φανερή η ύπαρξη ενός κατασταλτικού στοιχείου ηπατικής ενεργότητας, αλλά ενεργοποιητικού προκειμένου για νεφρική ενεργότητα, στην περιοχή ηπατικού ελέγχου 260-325. Η ελάχιστη περιοχή 10_185 σε συνεργασία με τον υποκινητή της απολιποπρωτείνης CII παρουσιάζει πολύ ισχυρή ηπατοειδική ενεργότητα. Χρησιμοποιώντας μόνιμη κυτταρική σειρά που εκφράζει συμπληρωματικό RNA για το mRNA του HNF4 αποδείχθηκε ότι ο παράγοντας αυτός εμπλέκεται περισσότερο στην περιοχή 10_206 όταν η περιοχή HCR-1 έχει συντηχθεί με τον υποκινητή της apoCII. Με τεχνικές υστέρησης ηλεκτροφορητικής κινητικότητας DNA δείχθηκε η πρόσδεση HNF4 στο στοιχείο 5 της περιοχής ηπατικού ελέγχου καθώς και T3R στο στοιχείο 4, ενώ αποκλείστηκε η πρόσδεση EAR3 στα στοιχεία 3,4 και 5. Τέλος δείχθηκε η ενεργοποίηση ενεργότητας των απαλοιφών HCR-1 σε σύντηξη με τον υποκινητή ΤΚ σε κύτταρα COS-7 από T3R, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα της τεχνικής υστέρησης ηλεκτροφορητικής κινητικότητας DNA και με αντίστοιχα πειράματα σε κύτταρα HepG2 αλλά χρησιμοποιώντας EAR3, υπογραμμίστηκε ο ρόλος του στην καταστολή ενεργότητας στην περιοχή 10_185, της περιοχής ηπατικού ελέγχου. (EL)
Διατμηματικό, συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2001-01-01
2000-11-07


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)