Μεταβολές στα επίπεδα των VEGF, bFGF, TGF-β1, ET-1 και sKL, στο πλάσμα της εγκύου κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής κύησης, της υπερτασικής κύησης και της διαβητικής κύησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοChanges in maternal plasma levels of VEGF, bFGF, TGF-β1, ET-1 and sKL during uncomplicated prgnancy, hypertensive pregnancy and gestational diabetes
Μεταβολές στα επίπεδα των VEGF, bFGF, TGF-β1, ET-1 και sKL, στο πλάσμα της εγκύου κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής κύησης, της υπερτασικής κύησης και της διαβητικής κύησης

Λυγνός, Μενέλαος Κ.

Ηλιόπουλος, Γεώργιος
Ματαλλιωτάκης, Ιωάννης
Κουμαντάκης, Ευγένιος

Υπόβαθρο: Ο Αγγειακός Αυξητικός Παράγων των Ενδοθηλίων (Vascular Endothelial Growth Factor/ VEGF), ο βασικός Αυξητικός Παράγων των Ινοβλαστών (basic Fibroblast Growth Factor/ bFGF), ο Προκαλών Νεοπλασματική Εξαλλαγή Αυξητικός Παράγων-β1 (Transforming Growth Factor-β1/ TGF-β1), η Ενδοθηλίνη-1 (Endothelin-1/ ET-1) και ο Διαλυτός Συνδέτης του c-kit (Soluble c-kit ligand/ sKL) είναι κυτταροκίνες, που εμπλέκονται στην εμβρυογένεση. Υλικά και Μέθοδοι: Τα επίπεδα των κυτταροκινών αυτών μετρήθηκαν στο πλάσμα 93 εγκύων σε όλα τα τρίμηνα της κύησης και την ημέρα του τοκετού με τη μέθοδο ELISA και στο πλάσμα 18 μη-εγκύων γυναικών αντίστοιχης ηλικίας, που αποτέλεσαν τους μάρτυρες. Αποτελέσματα: Τα επίπεδα των VEGF και bFGF παρουσίασαν άνοδο κατά το πρώτο τρίμηνο και κάμψη στη συνέχεια, αλλά παρέμεναν ανώτερα από τα αντίστοιχα επίπεδα των μαρτύρων ακόμα και την ημέρα του τοκετού. Τα επίπεδα του TGF-β1 παρουσίασαν άνοδο κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης και δεν παρουσίασαν περαιτέρω μεταβολές. Αντίθετα, τα επίπεδα της ΕΤ-1 παρουσίασαν πτώση και παρέμειναν χαμηλά ως και την ημέρα του τοκετού. Τα επίπεδα των VEGF, bFGF, TGF-β1 και ΕΤ-1 εμφανίζονταν υψηλά στις κυήσεις που εμφάνισαν υπέρταση. Εκτός από τα επίπεδα της ΕΤ-1, τα επίπεδα των κυτταροκινών αυτών παρουσιάζονταν υψηλά και στις κυήσεις, που παρουσίασαν διαβήτη. Δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές στα επίπεδα του sKL. Συμπεράσματα: Όλες οι προαναφερθείσες κυτταροκίνες έχουν θέση στις διαδικασίες της φυσιολογικής κύησης, ενώ η υπέρταση κύησης σχετίζεται με υψηλά επίπεδα ΕΤ-1. (EL)
Background: Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), basic Fibroblast Growth Factor (bFGF), Transforming Growth Factor-beta1 (TGF-β1), Endothelin-1 (ET-1) and soluble c-kit ligand (sKL) are cytokines involved in embryogenesis. Materials and Methods: Maternal plasma cytokines were measured with ELISA during the three trimesters of gestation and on the day of delivery in 93 pregnant women and 18 age-matched non-pregnant control women. Results: The VEGF and bFGF levels increased during the first trimester and declined thereafter, but they remained above the controls’ values until delivery. The TGF-β1 levels increased during the first trimester and remained unchanged thereafter. On the contrary, the ET-1 levels decreased and remained low until delivery. VEGF, bFGF, TGF-β1 and ET-1 were increased in hyperstesive pregnancy. Except for ET-1, these cytokines were also increased in gestational diabetes. No changes in plasma sKL were documented. Conclusion: All the aforementioned cytokines play a role in uncomplicated pregnancy, whereas hypertensive pregnancy is causatively related with increased ET-1. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Pregnancy
Cytokines


Ελληνική γλώσσα

2007-07-26


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.