Σχεδιασμός και σύνθεση παραγώγων της 7-υδρόξυ υποκατεστημένης κουμαρίνης και μελέτη των ιδιοτήτων τους σαν φθορίζοντες δείκτες ψευδαργύρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδιασμός και σύνθεση παραγώγων της 7-υδρόξυ υποκατεστημένης κουμαρίνης και μελέτη των ιδιοτήτων τους σαν φθορίζοντες δείκτες ψευδαργύρου

Akoumianaki, Antonia
Ακουμιανάκη, Αντωνία

Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος

Στη διατριβή αυτή περιγράφεται ο σχεδιασμός και η συνθετική μεθοδολογία η οποία επιλέχθηκε για την παρασκευή φθοριζόντων δεικτών ψευδαργύρου. Οι συγκεκριμένες ενώσεις αποτελούνται από χηλικά σύμπλοκα των οποίων η δομή έχει επεκταθεί με την προσθήκη χρωμοφόρων, συγκεκριμένα 7-υποκατεστημένων κουμαρινών. Η επιλογή του χηλικού μέρους των δεικτών έγινε λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η συγγένειά τους για το ιόν και η εκλεκτικότητά τους σε σχέση με άλλα μέταλλα. Εκτός από το σχεδιασμό και τη σύνθεση των φθοριζόντων δεικτών ψευδαργύρου, η παρούσα διατριβή περιλαμβάνει και μετρήσεις φθορισμού των ενώσεων που συντέθηκαν έτσι ώστε να μελετηθεί η συναρμογή τους με τον ψευδάργυρο και οι επαγώμενες αλλαγές στα φάσματα φθορισμού τους, καθώς και η εκλεκτικότητά τους ως προς τον ψευδάργυρο σε σχέση με άλλα ιόντα, όπως είναι το ασβέστιο. (EL)
This describes the design and the synthetic methodology followed, aiming at the preparation of a series of fluorescent zic ion concentration indicators. The synthesized compounds consist of a chromophore part, which is a 7-substituted coumarin, and a zinc ion-binding group, selected from a pool of known zinc selective chelators. The potential utility of these compounds as fluorescent zinc ion indicators is tested via a number of fluorescent spectral studies on their free and ion bound forms. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2001-03-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.