Assessment of macular pigment optical density (MPOD) in patients with unilateral wet afe-related macular degeneration (AMD)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση της οπτικής πυκνότητας της χρωστικής ωχράς σε ασθενείς με ετερόπλευρη ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου.
Assessment of macular pigment optical density (MPOD) in patients with unilateral wet afe-related macular degeneration (AMD)

Τσίκα, Χρυσάνθη

Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης
Πλαίνης, Σωτήρης
Μοσχανδρέα, Ιωάννα

Η Χρωστική της Ωχράς κηλίδας, ΧΩ (Macular Pigment, MP) είναι μια κίτρινη ελαιώδης ουσία, η οποία αποτελείται από τα καροτενοειδή λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Εντοπίζεται στον οπίσθιο πόλο του βυθού του οφθαλμού παρουσιάζοντας μέγιστη συγκέντρωση στην 1η κεντρική μοίρα της ωχράς κηλίδας, το κεντρικό βοθρίο, με φθίνουσα συγκέντρωση όσο απομακρυνόμαστε από αυτό, ώστε μετά τις 5-6 μοίρες πρακτικά να μην ανιχνεύεται. Είναι καθαρά διαιτητικής προέλευσης, με κύριες διατροφικές πηγές τα πράσινα φυλλώδη και κίτρινα λαχανικά και φρούτα (σπανάκι, καλαμπόκι κ.ά.). Τα επίπεδά της στον αμφιβληστροειδή επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, εκτός από τη διατροφή, όπως το κάπνισμα, το χρώμα της ίριδας, το σωματικό λίπος, η ηλιακή έκθεση, η ηλικία και το φύλο. Εμφανίζει δύο βασικές ιδιότητες: απορροφά τα μικρά μήκη κύματος του ορατού φάσματος (400-500nm, maximum: 465nm) και εξουδετερώνει τα οξειδωτικά προϊόντα του μεταβολισμού του αμφιβληστροειδή, όπως τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Χάρη στην δεύτερη ιδιότητά της κυρίως έχει εμπλακεί στην έρευνα για την παθογένεση και την εξέλιξη της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς κηλίδας (Age-related Macular Degeneration, AMD) Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας είναι στην πραγματικότητα μια παθολογική οντότητα άγνωστης αιτιολογίας. Παρόλο που αποτελεί την κύρια αιτία τύφλωσης στο δυτικό κόσμο για ηλικίες πάνω από 65 ετών, η παθογένεσή της δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Θεωρείται πως είναι φλεγμονώδης διαδικασία , η οποία έχει γενετική προδιάθεση και ποικίλες περιβαλλοντικές επιδράσεις. Το αυξημένο οξειδωτικό στρες του αμφιβληστροειδή φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στην εκδήλωσή της. Περιλαμβάνει δύο μορφές, τον ατροφικό (ξηρή) και τον εξιδρωματικό τύπο (υγρή ωχροπάθεια) και η προσβολή είναι πάντα αμφοτερόπλευρη αν και ασύμμετρη. Συνήθως πρωτοεμφανίζεται ως ξηρή και εξελίσσεται στην υγρή μορφή. Η εμφάνιση υγρής μορφής ωχροπάθειας σηματοδοτεί την προχωρημένη μορφή της νόσου και οι ασθενείς αυτοί βρίσκονται πλέον σε μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης της υγρής μορφής και στον έτερο οφθαλμό τους, γεγονός που μειώνει τελικά δραματικά την όρασή τους. Πολλές μελέτες έχουν γίνει για το αν και πώς συσχετίζεται η MP με την εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου καθώς και με τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Δεν έχει δοθεί ωστόσο ακόμα σαφής απάντηση για τη σχέση της με την εξέλιξη της AMD. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετηθεί η πιθανή σχέση μεταξύ των επιπέδων της MP και της προχωρημένης μορφής της νόσου. Το 2001 η πρώτη μεγάλη μελέτη για το ρόλο των συμπληρωμάτων με αντιοξειδωτικά στην AMD, η AREDS Ι έδειξε καθυστέρηση στην εξέλιξη της νόσου κατά 25% σε πέντε χρόνια στους ασθενείς εκείνους που εμφάνιζαν εξιδρωματική μορφή της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς στον έναν οφθαλμό και ξηρού τύπου ωχροπάθεια στο άλλο μάτι, όταν λάμβαναν συμπληρώματα διατροφής με αντιοξειδωτικά και Zn. Ο κίνδυνος εμφάνισης της υγρής μορφής AMD στον έτερο οφθαλμό των ασθενών αυτών βρέθηκε ότι είναι 43% στα 5 χρόνια. Στη μελέτη αυτή δε μετρήθηκαν τα επίπεδα της χρωστικής στους ασθενείς με ετερόπλευρη υγρή ωχροπάθεια, στον οφθαλμό με ξηρή ωχροπάθεια, που διατρέχει τον αυξημένο αυτό κίνδυνο επιδείνωσης. Η καθυστέρηση στην εξέλιξη της νόσου που βρέθηκε στην AREDS μετά από λήψη αντιοξειδωτικών ουσιών, πιθανά σημαίνει μειωμένη αντιοξειδωτική προστασία αυτών των αμφιβληστροειδών. Μειωμένη ποσότητα Χρωστικής της Ωχράς θα μπορούσε να έχει μια τέτοια συνέπεια. Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια προσδιορισμού των επιπέδων της χρωστικής αυτών των οφθαλμών. Μετρήθηκε η χρωστική της ωχράς στους οφθαλμούς με ξηρή ωχροπάθεια 34 ασθενών με ετερόπλευρη υγρή AMD. Η χρωστική ποσοτικοποιήθηκε ως Οπτική Πυκνότητα της χρωστικής της ωχράς ( Macular Pigment Optical Density, MPOD) με την ψυχοφυσική μέθοδο της HFP (Heterochromatic Flicker Photometry, δηλαδή Φωτομετρία Ετεροχρωματικής Εναλλαγής Φωτεινότητας), με μια καινοτόμο συσκευή, το QuantifEYE® (Zeavision). Συγκρίθηκε με την MPOD 33 ασθενών με αμφοτερόπλευρη ξηρή AMD και την MPOD 35 υγιών ατόμων παρόμοιου ηλικιακού εύρους. Στη στατιστική ανάλυση συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο της σύγκρισης (Generalized Linear Models, SPSS 15.0) οι παράγοντες ηλικία και φύλο. Να σημειωθεί ότι κανείς από τους εξεταζόμενους δε λάμβανε συμπληρώματα με τα καροτενοειδή της χρωστικής (λουτεΐνη, ζεαξανθίνη) ή άλλα αντιοξειδωτικά. Από τη σύγκριση, τα επίπεδα της MPOD των ασθενών με ετερόπλευρη υγρή AMD βρέθηκαν μεγαλύτερα από αυτά των ασθενών με αμφοτερόπλευρη ξηρή AMD (0,58 vs 0,48, p=0,015). Επιπλέον, σε σχέση με την MPOD των ατόμων με αμφιβληστροειδείς χωρίς AMD, βρέθηκε επίσης περισσότερη, αλλά χωρίς αυτή η διαφορά να είναι σημαντική όταν η σύγκριση συμπεριλαμβάνει την επίδραση ηλικίας και φύλου (0,58 vs 0,5, p=0,08). Σε κάθε περίπτωση πάντως η MPOD των ασθενών μας δε φάνηκε να είναι λιγότερη από τους υγιείς εξεταζόμενους και τους ασθενείς με ξηρή ωχροπάθεια. Επίσης, τα επίπεδα της MPOD δε φάνηκε να επηρεάζονται από την ηλικία στους εξεταζόμενους της παρούσας μελέτης (p=0,518), ενώ φάνηκε να υπάρχει μια μικρή, αλλά στατιστικά σημαντική διαφορά στην MPOD μεταξύ των δύο φύλων, με τις γυναίκες να υπερτερούν κατά 0,06 (p=0,029). Να σημειωθεί, ότι η μέση MPOD στο σύνολο των εξεταζομένων βρέθηκε ίση με 0,52 (CI 95% 0,49-0,55). Τα επίπεδα της MPOD σε αυτήν την ομάδα υψηλού ρίσκου ασθενών δεν έχουν ξαναμετρηθεί ποτέ στο παρελθόν. Τα ευρήματα της μελέτης μας δεν επιβεβαιώνουν την υπόθεση η συγκεκριμένη ομάδα ασθενών έχει χαμηλά επίπεδα ΜPOD. Η ετερογένεια του τρόπου ζωής (διατροφή, κάπνισμα ) και του χρόνου εγκατάστασης της νόσου πιθανά να δικαιολογεί το γεγονός αυτό. Το εύρημα της απουσίας επίδρασης της ηλικίας στην MPOD συμφωνεί με αρκετές ήδη υπάρχουσες μελέτες, ενώ η εύρεση αυξημένης MPOD στις γυναίκες είναι επίσης αξιοσημείωτη. Τέλος, τα επίπεδα της MPOD των εξεταζόμενων συνολικά, συμπεριλαμβανομένων ασθενών και υγιών βρέθηκαν υψηλά συγκρινόμενα με αντίστοιχα ευρήματα μελετών άλλων χωρών. Αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει διαφορές σε γενετικούς (σκουρόχρωμες κατά κύριο λόγο ίριδες) και πολιτισμικούς παράγοντες, όπως η διατροφή (μεσογειακή διατροφή στην Κρήτη), αν και άλλοι από αυτούς , όπως η έκθεση στον ήλιο και το κάπνισμα να περιπλέκουν τις προσπάθειες διερεύνησης της αιτιότητας των ευρημάτων μας (EL)
The Macular Pigment, MP, is a yellow oily substance that consists of the hydroxycarotenoids Lutein and Zeaxanthin. It is located at the posterior pole of the fundus of the eye showing maximum concentration at the 1st central deg of the macula, that is the foveola, with decreasing concentration as we go away from it so that after the 5-6 deg it is undetectable. It is exclusively of dietary derivation, with main sources the green leafy and yellow vegetables and fruits (spinach, corn etc). The retinal levels of these carotenoids are affected by many factors apart from diet, such as smoking, iris colour, body fat, sunlight exposure, gender and age. It presents two major properties: it absorbs the high energy short wavelengths of the visible spectrum (400-500 nm, maximum: 465nm) and it scavenges the free radicals thanks to which it is involved in the research for the pathogenesis of Age-related Macular Degeneration (AMD). Age-related Macular Degeneration (AMD) is a disease of practically unknown etiology. Despite the fact that it is the leading cause of blindness for people more than 65 years old in USA and Europe, its pathogenesis is not elucidated yet. It is considered to be an inflammatory process with genetic predisposition and various environmental factors. Oxidative stress is considered to have a great contribution at the manifestation of the disease. This compromises the two forms of the disease, the atrophic (dry) from and the exudative (wet) form of AMD. The occurrence of wet AMD in one eye signals the advanced form of the disease and these patients have then their fellow eye in great risk of advancing at the wet form too, something that reduces eventually their vision dramatically. Many studies have been made in order to clarify the potential relation between MP and the appearance and progression of AMD as well as the factors that affect it. However, no clear answer has been given yet for the relation between MP and the progression of AMD. The purpose of the present study is to investigate the relation between the quantity of MP and the advanced disease. In 2001, the first large study about the role of antioxidant supplementation in AMD, the AREDS I demonstrated that the antioxidants slow the progression of AMD in the fellow eye (that had the dry form of the disease) of patients with the wet form in one eye, about 25% in 5 years. The risk of developing the wet form in the fellow eye of these patients is 43 % in 5 years. The MP of the fellow eye with the dry form of the disease of patients with unilateral wet AMD was measured in this study. The delay of the progression of AMD that was found in AREDS after supplementation with antioxidants probably means decreased antioxidant protection of these retinas. Reduced MP could have similar results. In the present study, the MP of these eyes was intended to be measured. The MP was quantified as Macular Pigment Optical Density (MPOD) with a novel technique using Heterochromatic Flicker Photometry (HFP). The device used is QuantifEYE® MPS 9000 (Zeavision). The eye with the dry form of AMD was measured in 34 patients unilateral wet AMD. It was compared with the MPOD of 33 age-matched patients with bilateral dry AMD and the MPOD of 35 age- matched healthy retina subjects (control group). The statistical analysis the factors age and gender entered the model used for regression (Generalized Linear Model, GLM, SPSS 15.0). At this point, it should be pointed out that none of the study’s subject was taking any dietary supplementation with the MP’s carotenoids or other antioxidants. The model showed higher levels of MPOD for patients with wet AMD in one eye and dry AMD in the other eye compared with patients with bilateral AMD(0,58 vs 0,48, p=0,015). Moreover, the MPOD of the patients of the study was also higher but not significantly compared with the control group’s when the effect of age and gender entered the model (0, 58 vs 0, 5, p=0, 08). In any case nevertheless the MPOD of the patients of the study was not less than the controls’. Furthermore, no age effect on MPOD was observed in this study (p=0,518), while a small but significant gender effect was noticed, with women having higher levels of MPOD at this population around 0, 06 times (p=0,029). Should we mark that the mean MPOD of the total population was found to be 0, 52 (CI 95% 0, 49-0, 55). This is the first time that the levels of MPOD at this high risk group of patients have been measured. The findings of the current research don’t support the hypothesis that this specific group of patients has low levels of MPOD. The heterogeneity of lifestyle (diet, smoking) and the time suffering from the disease could probable justify the findings. The finding of the lack of effect of age on the MPOD is consistent with many other studies, while the increased MPOD found in women is also remarkable. Eventually, the total levels of the mean MPOD, including the healthy and non healthy subjects, were found quite high compared with other studies in the US and Europe. This could reflect the genetic (dark iris colour) and cultural (Mediterranean diet) differences of the study population; although the existence of others factors that reduce the MPOD like sun light exposure and smoking complicate the research for the cause of our findings. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Zeaxanthin
Οπτική πυκνότητα της χρωστικής της ωχράς
Wet AMD
Lutein
Καροτενοειδή
Ophthalmology
Macular pigment
Ωχρής κηλίδας εκφύλιση
Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας
MPOD
Macular Degeneration


Ελληνική γλώσσα

2009-04-07


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.