Η σπουδαιότητα των πολιτικών δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
2010 (EL)
Η σπουδαιότητα των πολιτικών δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα

Κουτάντου Ευσεβία

Παπαγεωργίου, Γιώτα
Αχείμαστος Μύρων
Κωνσταντινίδου, Χριστίνα

text

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2010




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.