Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜια ενιαία διεπαφή του προγραμματιστικού μοντέλου των "futures" για κοινόχρηστη και κατανεμημένη μνήμη.
A unified futures interface for shared and distributed memory

Χασάπης, Δημήτριος Γ.

Μπίλας, Άγγελος
Falcou, Joel

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε την υλοποίηση μιας βιβλιοθήκης C++ του προγραμματιστικού μοντέλου των ϕυτυρες για Distributed Memory περιβάλλοντα. Η υλοποίησή μας χρησιμοποιεί ένα interface παρόμοιο με αυτό της C++ standard library. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το interface των futures για να εκφράσει παραλληλισμό και να συγχρονίσει την εφαρμογή του, ενώ το υποκείμενο σύστημα runtime μας είναι υπεύθυνο για τον καταμερισμό της εργασίας και συγχρονισμό των διαφορετικών διεργασιών. Το σύστημα μας βασίζεται στην one-sided communication βιβλιοθήκη του MPI, για την επίτευξη ασύγχρονης επικοινωνίας. Αξιολογώντας τις επιδόσεις του runtime μας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα υλοποίηση είναι κατάλληλη μόνο για τον χειρισμό coarse-grain εργασιών. Επιπλέον, αξιολογούμε την χρηστικότητα του MPI one-sided communication interface χρησιμοποιώντας το για την υλοποίηση ενός runtime συστήματος υψηλών επιδόσεων. (EL)
In this work we present a C++11 library implementation of the futures programming model for distributed memory. Our implementation uses an interface similar to the C++11 standard library's one. The user can use the futures interface to express parallelism and synchronize his code, while the underlying runtime system schedules the functions the user issues to be run in parallel. Our runtime currently uses the MPI one-sided communication interface, to achieve asynchronous communication. We evaluate our runtime's performance and conclude that, in it's current state, it is only suitable for handling coarse grain tasks. We also share our experience using the MPI one-sided communication interface for implementing a high-performance runtime. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Programming models
High performance computing
Προγραμματιστικά μοντέλα
Υπολογιστές υψηλής επίδοσης
MPI parallel computing
Παράλληλος προγραμματισμός


Αγγλική γλώσσα

2013-07-19


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.