Ανάπτυξη και υλοποίηση γλώσσας για την διαδικασία αδειοδότησης σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAn Authorization Language in Ambient Intelligence Environments
Ανάπτυξη και υλοποίηση γλώσσας για την διαδικασία αδειοδότησης σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης

Γενιτσαρίδη, Ειρήνη Κωνσταντίνος

Αντωνίου, Γρηγόρης

Η Διάχυτη Νοημοσύνη είναι ένα νέο κύμα τεχνολογίας πληροφοριών που ενσωματώνει μικροεπεξεργαστές σε καθημερινά αντικείμενα προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της καθημερινής ζωής. Οι πληροφορίες είναι κατανεμημένες μεταξύ διάφορων συσκευών που τις συλλέγουν, επεξεργάζονται, μεταβάλλουν και μοιράζονται. Ως νέο παράδειγμα τεχνολογίας πληροφοριών, η Διάχυτη Νοημοσύνη έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις σε πολλές ερευνητικές περιοχές συμπεριλαμβανομένου του τομέα της αδειοδότησης. Η εφαρμογή των πολιτικών αδειοδότησης είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς συστήματος Διάχυτης Νοημοσύνης. Κάθε συσκευή Διάχυτης Νοημοσύνης πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει πολιτικές δικαιωμάτων πρόσβασης στους πόρους που ελέγχει. Εντούτοις, οι κατανεμημένες και συνήθως ελλιπείς πληροφορίες, η ανοικτή και δυναμική φύση των περιβαλλόντων Διάχυτης Νοημοσύνης και τα ειδικά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων συσκευών δημιουργούν προβλήματα στην επιβολή των πολιτικών αδειοδότησης. Προηγούμενη έρευνα (Bikakis et. al.) παρουσίασε την Αναιρέσιμη Συλλογιστική Περιβάλλοντος (Contextual Defeasible Logic ή CDL), μια πλήρως κατανεμημένη προσέγγιση για συλλογιστική με συγκρούσεις σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης. Εδώ επεκτείνουμε αυτήν την προσέγγιση ώστε να χειρίζεται ζητήματα αδειοδότησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα. Παρουσιάζουμε την Γλώσσα Αδειοδότησης Κατανεμημένου Περιβάλλοντος (Distributed Environment Authorization Logic ή DEAL), μια επίσημη υψηλού επιπέδου λογική γλώσσα για να προσδιορίζουμε πολιτικές πρόσβασης πόρων σε ανοικτά και δυναμικά κατανεμημένα v συστήματα. Η γλώσσα έχει πλούσια εκφραστική δύναμη υποστηρίζοντας αρνητικές άδειες, προτίμηση σε αντικρουόμενους κανόνες, άδειες σε ιεραρχημένες κατηγορίες και μη μονοτονικό συλλογισμό. Ορίζουμε τη σημασιολογία της γλώσσας μέσω της Αναιρέσιμης Συλλογιστικής. Περιγράφουμε επίσης την εφαρμογή πολιτικών αδειοδότησης σε δύο συγκεκριμένα υλοποιημένα σενάρια Διάχυτης Νοημοσύνης. ς (EL)
Ambient Ιntelligence (AmI) is a new wave of information technology that integrates microprocessors into everyday objects in order to improve the quality of everyday life. The information is distributed among various devices that collect, process, change and share it. As a new paradigm of information technology, Αmbient Ιntelligence has introduced new research challenges in many areas including the field of authorization. The implementation of authorization policies is vital in order to develop a secure AmI system. Every Αmbient Ιntelligence device should be able to specify access rights policies to the resources that it controls. However, the distributed and often imperfect information, the open and dynamic nature of AmI environments and the special characteristics of the involved devices make the enforcement of authorization policies problematic. Previous work by Bikakis et. al. presented Contextual Defeasible Logic (CDL), a fully distributed approach for reasoning with conflicts in Αmbient Ιntelligence systems. Here we extend this approach to address authorization issues in distributed environments. We present Distributed Environment Authorization Logic (DEAL), a formal high level logic-based language to specify access control policies in open and dynamic distributed systems. The language has rich expressive power supporting negative authorizations, rule priorities, hierarchical category authorizations and nonmonotonic reasoning. We define the language semantics through Defeasible Logic. We also demonstrate DEAL authorization policies in two concrete implemented Αmbient Ιntelligence scenarios. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Διάχυτη νοημοσύνη
Access control
Ambient Intelligence
Contextual reasoning
Κατανεμημένη αδειοδότηση
Conflict resolution
Distributed authorization
Nonmonotonic reasoning
Μη μονοτονικός συλλογισμός
Έλεγχος πρόσβασης
Συλλογιστική περιβάλλοντος
Επίλυση συγκρούσεων


Αγγλική γλώσσα

2011


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.