Development of a smart office application to support multiuser collaboration using ambient intelligence technologies

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDevelopment of a smart office application to support multiuser collaboration using ambient intelligence technologies

Tourlakis, Panagiotis
Τουρλάκης, Παναγιώτης

Στεφανίδης, Κωνσταντίνος

Η Διάχυτη Νοημοσύνη στοχεύει στο να προσφέρει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με περιβάλλοντα ελεγχόμενα από υπολογιστές με φυσικό τρόπο, όπως με φωνητικές εντολές ή χειρονομίες, ώστε να τους βοηθήσει στο να φέρουν εις πέρας εργασίες της καθημερινής ζωής. Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους στο περιβάλλον εργασίας τους και, όπως διαφαίνεται από τις τρέχουσες τεχνολογικές τάσεις, τείνουν να χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο εξοπλισμό που υποστηρίζει φυσικότερους τρόπους χειρισμού, όπως για παράδειγμα οθόνες αφής και επιφάνειες πολλαπλής αφής, ώστε να απλοποιήσουν τη δουλειά τους. Ωστόσο, όσον αφορά τη συνεργασία, οι περισσότερες διαθέσιμες διεπαφές επιφάνειας τραπεζιού δεν είναι κατάλληλες για μεγάλες ομάδες χρηστών, καθώς αφενός κάθε χρήστης χρειάζεται να έχει μια προσωπική περιοχή εργασίας, και αφετέρου το κόστος και η πολυπλοκότητα των εμπορικών αλληλεδραστικών επιφανειών αυξάνονται ανάλογα με το μέγεθος τους. Αυτή η διατριβή προτείνει ένα σύστημα συνεργασίας σε επιφάνεια τραπεζιού, που ονομάζεται SMURF Table, το οποίο παρέχει μια αλληλεπιδραστική επιφάνεια για συνεδριάσεις μεταξύ ομάδων χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης σε περιβάλλον γραφείου. Το σύστημα αποτελείται από δύο εφαρμογές, την εφαρμογή SMURF Table και το SMURF Document Manger. Η εφαρμογή SMURF Table δημιουργεί μια αλληλεπιδραστική απιφένεια η οποία προβάλλεται πάνω σε ένα μεγάλο γραφείο, παρέχοντας σε κάθε χρήστη μία προσωπική περιοχή εργασίας καθώς και ένα "κοινόχρηστο χώρο" για δημόσια χρήση. Οι χρήστες αναγνωρίζονται από κάρτες ταυτοποίησης που επιτρέπουν στο τραπέζι να φορτώνει αυτόματα τα εγγραφα τους, ενώ σε κάθε χρήση παρέχεται ένας ειδικός μαρκαδόρος και ένα ατομικό πληκτρολόγιο τα οποία χρησιμοποιεί προκειμένου να αλληλεπιδράσει με το τραπέζι. Στο SMURF Table τα έγγραφα περιστρέφονται αυτόματα ώστε να παρουσιάζονται σύμφωνα με την οπτική γωνία κάθε χρήστη, ενώ ι διαμοιρασμός της πληροφορίας επιτυγχάνεται δημιουργώντας αντίγραφα εγγράφων τα οποία ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή επικοινωνεί μέσω αισθητήρων με το περιβάλλον γραφείου Διάχυτης Νοημοσύνης ώστε να αναγνωρίζει τους χρήστες και να τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με την εικονική επιφάνεια. Το SMURF Document Manager είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται στο server του SMURF Table και να διαχειριστούν τα έγγραφα του εξ' αποστάσεως μέσω του Διαδικτύου. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν έγγραφα από το SMURF Table στους προσωπικούς τους υπολογιστές, καθώς και να ανεβάσουν νέα έγγραφα ώστε να τα χρησιμοποιήσουν σε συνεδριάσεις. Το SMURF Table αναπτύχθηκε ειδικά ώστε να παρέχει στους χρήστες μία αποτελεσματική λύση για ομαδικές συνεδριάσεις, υποστηρίζοντας τη συνεργασία μέσω μιας ιδιαίτερα εύκολης στη χρήση διεπαφής που δεν απαιτεί περιττή προεργασία ή παραμετροποίηση από τους χρήστες. Τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης χρησιμοποιούνται ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να συσχετίζουν τα έγγραφα τους με προσωπικές κάρτες αντί να μεταφέρουν φορητούς υπολογιστές ή μέσα αποθήκευσης, καθώς και για να υποστηρίζεται η ταυτόχρονη αλληλεπίδραση πολλαπλών χρηστών. Τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας διαδικασίας αξιολόγησης επιβεβαιώνουν τη χρηστικότητα του αναπτυχθέντος συστήματος, καθώς και την αποτελεσματικότητα του ως επιφανεια συνεργατικών συνεδριάσεων. (EL)
Ambient Intelligence (Aml) aims to offer people the ability to interact with computer-augmented environments in a natural way, such as by using vocal commands or hand gestures, in order to accomplish various everyday life tasks. Most people spend a big part of their lives in their working environments and, as shown by recent technology trends, they tend to use more naturally operated equipment, such as touch screens and multi-touch surfaces, to simplify their work. However, when it comes to collaboration, most available tabletop interaction solutions are not suitable for large groups of users, since each user needs a personal workspace, while the cost and complexity of commercial interactive surfaces increase along with their size. This thesis proposes a tabletop collaboration system, called SMURF Table, that employs Aml technologies to provise an interactive surface for meetings among multi-user groups in an office environment. The software system consists of two applications, the SMURF Table application and the SMURF Document Manager. The SMURF Table application creates an interactive surface that is projected on a large desk, providing each user with a personal workspace along with an area for public use. Users are recognized by identification cards that allow thw table to automatically load their documents, while each user is provided with a special pen and a personal keyboard for interaction. On SMURF Table documents are automatically rotated to fit each viewer's perspective, while information sharing is achieved by creating document copies that are updated in real time. The application communicates with sensors in the Aml office environment in order to identify users and allow them to interact with the virtual surface. The SMURF Document Manager is a tool that allows users to connect to the SMURF Table server and manage their documents remotely over an Internet connection. Users have the ability to download documents fron the the SMURF Table to their personal computers, as well as upload new documents in order to use them in meetings. SMURF Table has been specifically developed in order to provide users with an efficient solution for group meetings, by supporting collaboration through an easy to use interface that requires no unnecessary initialization or configuration from the users. Aml technologies are used to allow users to associate their documents with personal cards rather than carrying laptops or storage devices, as well as to supposrt conducted in the context of this thesis confirm the usability of the developed system, as well as its efficiency as a support tool for collaborative meetings. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2010-07-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.