Προσδιορισμός των συγκεντρώσεων υπερφωσφορικού λιπάσματος, οργανοφωσφορικού παρασιτοκτόνου και συνδυασμού αυτών που επιφέρουν οξεία θνησιγόνο δράση σε χρονική περίοδο 96 ωρών (96h LC50) επί του είδους Dicentrarchus labrax

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
1998 (EL)
Προσδιορισμός των συγκεντρώσεων υπερφωσφορικού λιπάσματος, οργανοφωσφορικού παρασιτοκτόνου και συνδυασμού αυτών που επιφέρουν οξεία θνησιγόνο δράση σε χρονική περίοδο 96 ωρών (96h LC50) επί του είδους Dicentrarchus labrax

Marinellis, Dimitris
Μαρινέλλης, Δημήτρης

Τσιμενίδης, Νικόλαος

text

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

1999-07-29
1998-11-19
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.