Κρουστικά κύματα σε μαγνητισμένο πλάσμα σύντηξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοShock waves in magnetised fusion plasma
Κρουστικά κύματα σε μαγνητισμένο πλάσμα σύντηξης

Μπουρνέλης, Θεόδωρος Α.

Λαλούσης, Παρασκευάς
Μουσταϊζής, Σταύρος
Τάσσης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία είναι αφιερωμένη στην αριθμητική μελέτη των κρουστικών κυμάτων σε θερμοπυρηνικό πλάσμα. Γίνεται μια σύντομη ανάλυση των πυρηνικών αντιδράσεων και επικεντρωνόμαστε στη σύντηξη και τις λεπτομέρειες που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Ακολούθως κάνουμε μια μαθηματική περιγραφή του πλάσματος μέσω των συστημάτων εξισώσεων που προκύπτουν από την εξίσωση Boltzmann και τις εξισώσεις Maxwell. Υιοθετούμε μια αριθμητική επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιώντας μέθοδο πεπερασμένων όγκων. Το κυρίως μέρος της εργασίας αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά σε προσομοιώσεις κρουστικών κυμάτων τόσο απουσία, όσο και με την παρουσία μαγνητικού πεδίου και σε αυτό το σημείο γίνεται σύγκριση ανάμεσα σε δύο προσεγγίσεις, τη Μαγνητοϋδροδυναμική (ΜΥΔ) και την πολλαπλών ρευστών. Αφού επιλέξουμε μία από τις δύο προσεγγίσεις, προχωράμε στο δεύτερο σκέλος της εργασίας που αφορά τη σύντηξη και τα σωματίδια α που παράγονται από αυτήν. Αντιμετωπίζοντας τα σωματίδια α ως ρευστό, παρατηρούμε την επίδραση του μαγνητικού πεδίου στην παραγωγή των α σε μαγνητική σύντηξη, ενώ στο τέλος παρουσιάζουμε και μία εφαρμογή της αριθμητικής μεθόδου σε συνθήκες αδρανειακής σύντηξης. Τέλος καταγράφουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματά μας και δίνουμε μία κατεύθυνση για πιθανή συνέχεια της εργασίας. (EL)
This thesis is dedicated to the numerical study of shock waves in thermonuclear plasma. We briefly discuss the nuclear reactions relevant to fusion, and the nuclear reaction rates which we implement in our numerical codes. We present the mathematical description of the plasma, which is based on the two-fluid and Magnetohydrodynamic approximations. The fluid equations for the various plasma species are derived from Boltzmann’s equation. These system of fluid equations coupled with Maxwell’s equations are numerically solved using a finite volume method in space and Runge-Kutta in time. The numerical results presented in this thesis consist of two parts. In the first part we present numerical results on the shock waves in plasma, in Cartesian and Cylindrical geometries, with and without magnetic fields. A comparison on the numerical results obtained by the two approximations, Magnetohydrodynamic(MHD) and multi-fluid approximations, is presented. In the second part we implement the alpha particles generated by nuclear reactions as an additional fluid to our multi-fluid approximation of the plasma. We present numerical results on the production of the alpha particles,for plasmas relevant to magnetic fusion and to inertial fusion. and study the the effect that the magnetic field has on the alphas. Finally we present conclusions on this numerical study, and give directions for possible continuation of this work. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

A-Reactions
Αδρανειακή σύντηξη
Nuclear fusion
Inertial fusion
Μαγνητική σύντηξη
Πυρηνική σύντηξη
Magnetic fusion
Αντιδράσεις-Α


Ελληνική γλώσσα

2017-03-17


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.