Μελέτη της δράσης λέιζερ σε υμένα συζυγιακών πολυμερών (MEH-PPV)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της δράσης λέιζερ σε υμένα συζυγιακών πολυμερών (MEH-PPV)

Πιπεράκη, Καλλιόπη (EL)
Piperaki, Kalliopi (EN)

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της δράσης λέιζερ που αναπτύσσεται σε νανοσύνθετα υλικά τα οποία χαρακτηρίζονται από ισχυρή σκέδαση και ενίσχυση. Τα υλικά αυτά αποτελούνται από νανοσωματίδια οξειδίου του ψευδαργύρου (σκεδαστικό μέσο) διεσπαρμένα σε οπτικά ενεργή πολυμερική μήτρα ΜΕΗ-PPV (μέσο ενίσχυσης). Τα νανοσωματίδια οξειδίου του ψευδαργύρου (διαμέτρου ~125nm) έχουν υποστεί επιφανειακή χημική τροποποίηση για την ενσωμάτωση και την ομοιόμορφη διασπορά τους στην πολυμερική μήτρα. Το MEH-PPV είναι ένα ημιαγώγιμο πολυμερές κατάλληλο για χρήση σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή πολύ λεπτών υμενίων, καθώς και να αποτελέσει λεπτό επίστρωμα σε διάφορες επιφάνειες. Οι πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έχουν στόχο τη μελέτη της εκπομπής φωτοφωταύγειας των δειγμάτων κατόπιν άντλησής τους με κατάλληλη ακτινοβολία λέιζερ. Πάνω από μια χαρακτηριστική τιμή κατωφλίου της ροής ενέργειας άντλησης, η ένταση ακτινοβολίας εκπομπής ενισχύεται ισχυρά παρουσιάζοντας δραματική φασματική όξυνση. Το φαινόμενο αυτό είναι χαρακτηριστικό της ανάπτυξης δράσης λέιζερ και οφείλεται στην παγίδευση της ακτινοβολίας μέσα στο υλικό εξαιτίας της πολλαπλής σκέδασης και στην συνεπακόλουθη ενίσχυση του φθορισμού. Περιγράφονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά των νανοσύνθετων υλικών και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη δράσης λέιζερ. Συγκεκριμένα, μελετάται η εξάρτηση της τιμής της ροής ενέργειας άντλησης κατωφλίου από το εμβαδόν της δέσμης του λέιζερ άντλησης στην επιφάνεια του δείγματος, ο ρόλος της συγκέντρωσης MEH-PPV στην ανάπτυξη δράσης λέιζερ, καθώς και η εξάρτηση του φαινομένου από την περιεκτικότητα του δείγματος σε σκεδαστές ZnO. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


2004-06-11
2004-05-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.