Υπεριώδεις και υπέρυθρες ιδιότητες των φωτεινών υπέρυθρων γαλαξιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοUV and IR properties of luminous infrared galaxies (LIRGs)
Υπεριώδεις και υπέρυθρες ιδιότητες των φωτεινών υπέρυθρων γαλαξιών

Ψυχογυιός, Αλέξανδρος

Χαρμανδάρης, Βασίλης
Ζέζας, Ανδρέας
Κυλάφης, Νικόλαος

Χρησιμοποιήσαμε την βάση δεδομένων του GALEX από ένα δείγμα 12 Φωτεινών και πολύ Φωτεινών Υπέρυθρων Γαλαξιών, (U)LIRGs, από τον κατάλογο GOALS. Εκτελέσαμε υπεριώδη φωτομετρία σε αυτούς τους 12 γαλαξίες ώστε να μετρήσουμε την πυκνότητα ενέργειας σε 2 φίλτρα, στο κοντινό και μακρινό υπεριώδες (NUV FUV). Επίσης εφαρμόσαμε την μέθοδο κυκλικής διόρθωσης (aperture correction) στους 3 Πολύ Φωτεινούς Υπέρυθρους Γαλαξίες, (ULIRGs). Συνδυάζοντας τις υπεριώδεις μετρήσεις μας με τις υπέρυθρες μετρήσεις από την δημοσίευση του Armus et al.2009 για τους ίδιους γαλαξίες, καταλήξαμε στα ακόλουθα: Οι Φωτεινοί και Πολύ Φωτεινοί Υπέρυθροι Γαλαξίες, (U)LIRGs, έχουν μεγαλύτερο Υπέρυθρο Πλεόνασμα (Infrared Excess, IRX) σε σχέση με τους κανονικούς γαλαξίες. Γενικότερα, οι πιο λαμπροί Φωτεινοί και Πολύ Φωτεινοί Υπέρυθροι Γαλαξίες, (U)LIRGs, έχουν και πιο μεγάλο Υπέρυθρο Πλεόνασμα. Η υπέρυθρη λαμπρότητα τους υποεκτιμάται αν προσπαθήσουμε να την υπολογίσουμε χρησιμοποιώντας πς υπεριώδεις μετρήσεις μας και την εξίσωση γέννησης άστρων (SR) του Meurer et al.1999. Το γεγονός ότι η απόκλιση πάνω από την εξίσωση γέννησης άστρων, ορισμένη σαν ΔIRX, αυξάνεται καθώς αυξάνεται η υπέρυθρη λαμπρότητα δείχνει ότι η αποσύζευξη μεταξύ υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας γίνεται μεγαλύτερη από τους Φωτεινούς Υπέρυθρους Γαλαξίες στους Πολύ Φωτεινούς Υπέρυθρους Γαλαξίες. Επίσης εξετάσαμε τον ρυθμό σχηματισμό αστέρων (SFR) των 12 γαλαξιών. Πιο αναλυτικά, ο ρυθμός σχηματισμού αστέρων υπολογισμένος από την ακτινοβολία στο μακρινό υπέρυθρο είναι ένα μικρό ποσοστό (1.7%) της τιμής του ρυθμού σχηματισμού αστέρων από την υπέρυθρη ακτινοβολία. Προκειμένου να λάβουμε υπ'όψην την απορρόφηση που δέχεται η υπεριώδης ακτινοβολία των γαλαξιών, διορθώσαμε την πυκνότητα ενέργειας μακρινού υπεριώδους χρησιμοποιώντας 2 μεθόδους: της Buat (2005) και της κλίσης β(GΑLΕΧ). Διορθωμένος ο ρυθμός σχηματισμού αστέρων δίνει το 50.54% και το 24.37% της τιμής του ρυθμού σχηματισμού αστέρων στο υπέρυθρο, αντίστοιχα. Ακόμη βρήκαμε οτι η μέθοδος της Buat (2005) είναι πιο σωστή για τους Πολύ Φωτεινούς Υπέρυθρους Γαλαξίες από την μέθοδο της κλίσης β(GΑLΕΧ). Τέλος, το ποσοστό ρυθμού σχηματισμού αστέρων στο υπέρυθρο προς το ρυθμό σχηματισμού αστέρων στο διορθωμένο υπεριώδες αυξάνεται καθώς αυξάνεται η υπέρυθρη λαμπρότητα για τους Φωτεινούς και Πολύ Φωτεινούς Υπέρυθρους Γαλαξίες. Άρα, ο ρυθμός σχηματισμού αστέρων των Φωτεινών και Πολύ Φωτεινών Υπέρυθρων Γαλαξιών βασισμένος σε υπεριώδεις μετρήσεις υποεκτιμά τον πραγματικό ρυθμό σχηματισμού αστέρων. (EL)
We used the GALEX data archive of a sample of 12 luminous & ultraluminous in- frared galaxies, (U)LIRGs, from the Great Observatories All-Sky Survey (GOALS). UV photometry of these galaxies has been performed to measure the flux densities in the FUV and NUV bands. We also performed the aperture correction photome- try of the 3 ULIRGs. Combining our UV measurements with the IR luminosities of Armus et al. (2009) of these galaxies we confirm the following: (U)LIRGs have large infrared excess (IRX) compared to normal starburst galaxies. In general, more lu- minous (U)LIRGs have larger IRX. The LIR for (U)LIRGs would be underestimated if we tried to measure it using UV measurements and the starburst relation (SR) of Meurer et al. (1999). The deviation above the starburst relation, defined as ΔIRX, increases as LIR increases implying that the decoupling between IR and UV emission becomes greater from LIRGs to ULIRGs. We also examined the star formation rate (SFR) of these galaxies. In particular, the SFR is calculated from the FUV emission and we found that it is only a small fraction, (on average 1.7%), of that obtained from the IR measurements. In order to take into account the extinction that is affecting the UV emission of galaxies we corrected the FUN flux densities for obscuration using two methods: those of Buat (2005) and β(GALEX) slope. Once corrected, the SFR derived accounts for 50.54% and 24.37% of the SFRIR, respectively. We also found that the extinction correction from Buat (2005) is more reliable to (U)LIRGs than the correction with β(GALEX). Finally, the ratio of SFR IR / SFRUVdustcorrected increases as the LIR increases for (U)LIRGs. Therefore, the SFR of (U)LIRGs based on UV measurements underestimate their true SFR. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

ULIRGs


Αγγλική γλώσσα

2011-03-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.