Συμβολή στη μελέτη της δράσης του μεταγραφικού παράγοντα NSCL-1

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολή στη μελέτη της δράσης του μεταγραφικού παράγοντα NSCL-1

Katidou, Markella
Κατίδου, Μαρκέλλα

Οι πρωτεΐνες της οικογένειας των bHLH (basic helix-loop-helix) μεταγραφικών παραγόντων συμμετέχουν σε πολλές αναπτυξιακές διαδικασίες. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος τους στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος, της καρδιάς, των μυών και του αίματος. Οι bHLH μεταγραφικοί παράγοντες δρουν σχηματίζοντας ομοδιμερή ή και ετεροδιμερή και προσδένονται στην αλληλουχία CANNTG του DNA που ονομάζεται Ε-box. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε επτά τάξεις. Η πρώτη τάξη περιλαμβάνει πρωτεΐνες που εκφράζονται συνεχώς και σχηματίζουν ομοδιμερή ή ετροδιμερή, όπως οι ME1, E2, daughterless. Η δεύτερη τάξη περιλαμβάνει μόρια που έχουν ιστοειδικό πρότυπο έκφρασης όπως οι Mash- 1, Math-1, NeuroD και NSCL-1 και σχηματίζουν ετεροδιμερή με μόρια της πρώτης κατηγορίας. Το NSCL-1 κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 133 αμινοξέων που εκφράζεται σε ζώνες μετα-μιτωτικών (postmitotic) κυττάρων στο αναπτυσσόμενο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα. Σχηματίζει ομοδιμερή, και ετεροδιμερή με το Ε12 (εναλλακτικό μετάγραφο του Ε2) και το ΜE1a. Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η μεταγραφική δραστηριότητα του NSCL-1, και γίνεται προσπάθεια για τη γενική χαρτογράφηση της ενεργοποιητικής περιοχής του, χρησιμοποιώντας ως γονίδιο αναφοράς τη λουσιφεράση. Μελετώνται τρία συστήματα με διαφορετικά πλασμίδια αναφοράς εκ των οποίων τα δυο, φέρουν διαφορετικά E-boxes ανοδικά του γονιδίου της λουσιφεράσης. Εξετάζεται αν το NSCL-1 ή ελλειπτικές κατασκευές του, σε συνδυασμό με το ME1a μπορούν να ενεργοποιήσουν το γονίδιο αναφοράς. Στο τρίτο σύστημα εξετάζεται αν ελλειπτικές κατασκευές του NSCL-1 σε σύντηξη με την DNA binding περιοχή του GAL4 μπορούν να ενεργοποιήσουν πλασμίδιο αναφοράς που φέρει την περιοχή UAS ανοδικά από το γονίδιο της λουσιφεράσης. (EL)
The basic helix-looop-helix (bHLH) family of transcription factors is involved in the regulation of multiple developmental processes, such as neurogenesis, cardiac muscle development, myogenesis and hematopoiesis. bHLH proteins bind to a common DNA sequence (CANNTG) called E-box sequence through the basic domain. Typically they function as homo- or heterodimers. HLH domain is involved in dimerization. bHLH proteins were divided in seven different groups according to their tissue distribution, dimerization capacities or DNA-binding preferences. Class I proteins like ME1, E2 and Da, are ubiquitously expressed and they form homodimers or they heterodimerize with bHLH proteins of class II. Class II proteins, like MASH-1, MATH-1, NeuroD and NSCL-1, have a tissue specific expression pattern. NSCL-1 is expressed mostly in post-mitotic cells, in the developing nervous system. NSCL-1 forms homodimers, but it also heterodimerize with E12 and ME1a. In this study, we investigate the role of NSCL-1 as a transcriptional activator and we try to identify a possible activating domain using the luciferace system. Three versions of the luciferase system have been used. Two of them include a reporter plasmid that has different E-boxes upstream of the luciferase gene. ME1a and truncated forms of NSCL-1 have been used in order to activate the luciferase gene. The third system includes a reporter plasmid that has the UAS region upstream of the luciferase gene. Truncated forms of NSCL-1 fused to the GAL4 domain were tested in order to identify a possible activating domain of NSCL-1. 5 (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2006-10-25
2005-12-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.