Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜια ελαφριά, ανθεκτική στη λογοκρισία, αρχιτεκτονική πρόσβασης στο WEB
A Lightweight Censorship-Resistant Web Access Architecture

Κονταξής, Γεώργιος Στυλιανός

Μαρκάτος, Ευάγγελος
Ιωαννίδης, Σωτήρης
Παραδοπούλη, Μαρία

Οι περισσότεροι, ενάντια στη λογοκρισία, μηχανισμοί πρόσβασης στο Web βασίζονται σε ένα περιορισμένο σύνολο από κόμβους-διαμεσολαβητές των οποίων τα στοιχεία είναι δημόσια διαθέσιμα και έτσι είναι πολύ εύκολο κάποιος να εμποδίσει την επικοινωνία μαζί τους. Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζουμε μια αρχιτεκτονική η οποία χρησιμοποιεί το Web για να δημιουργήσει έναν μηχανισμό πρόσβασης ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στην φραγή των μερών του. Ειδικότερα, παρουσιάζουμε πως υπάρχουσες υπηρεσίες του Web μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρη συντονισμού και αποθήκευσης πληροφορίας ώστε να υποστηρίξουν ένα σμήνος ελαφριών κόμβων το οποίο εξυπηρετεί αιτήματα πρόσβασης στο Web και λειτουργείται από εθελοντικές μέσα από τον Web browser τους. Χρήστες του συστήματός μας, οι οποίοι επιθυμούν ελεύθερη πρόσβαση σε ένα Web site, αναρτούν το αντίστοιχο URL σε μια Web υπηρεσία, όπως ένα blog ή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία λειτουργεί ως σημείο συντονισμού. Προσεκτικά κατασκευασμένος κώδικας JavaScript επιτρέπει σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο σώμα εθελοντών, το οποίο βρίσκεται έξω από τη ζώνη λογοκρισίας, να φέρει το περιεχόμενο του URL και να το αποθηκεύσει σε μια υπηρεσία φιλοξενίας περιεχομένου χρηστών, η οποία δεν υπόκεινται σε λογοκρισία, από την οποία τελικά θα έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο ο χρήστης. Καθώς η προσέγγισή μας δεν σχετίζεται με μια συγκεκριμένη Web υπηρεσία αλλά μπορεί να λειτουργήσει με μια πληθώρα υπαρχόντων υπηρεσιών, υποστηρίζουμε ότι μια εξουσία λογοκρισίας δεν θα επιθυμεί ή δεν θα μπορεί να παρακολουθεί και να εμποδίζει την πρόσβαση σε όλες χωρίς να βλάψει σημαντικά την συνδεσιμότητα των χρηστών της με το Internet. Εξερευνούμε τα δυνατά σημεία, τους περιορισμούς, την απόδοση και την ασφάλεια του συστήματός μας. (EL)
Most anti-censorship Web access mechanisms rely on a limited set of proxy nodes whose information is publicly available and, thus, communication with them may be easily blocked. In this paper, we present an architecture that leverages the Web to create an access mechanism that is highly-resilient to the blocking of its components. Specifically, we present how existing Web services can be leveraged as coordination and storage components to support a swarm of lightweight nodes that serves Web access requests and is run by volunteers inside their Web browser. Clients of our system, that desire unobstructed access to a Web site, post the respective URL on a Web service, such as a blog or a social network, acting as a coordination point. Carefully crafted JavaScript code, enables a continually changing body of volunteers, who reside outside the restricted zone, to fetch the content of the requested URL and store it on an uncensored user-content hosting service, from which the client ultimately accesses it. As our approach is not tied to a specific service but rather uses a plethora of existing Web services, we argue that a censorship authority will be unwilling or unable to monitor and block them all without greatly impairing user connectivity to the Internet. We explore the strengths, limitations and performance and security of our system. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ασφάλεια
WEB
Censorship
Security
Λογοκρισία


Αγγλική γλώσσα

2011-07-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.