Μέτρα για την εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης από το 1997 μέχρι και σήμερα : διεθνής και ελληνική εμπειρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέτρα για την εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης από το 1997 μέχρι και σήμερα : διεθνής και ελληνική εμπειρία

Παστουρματζή, Αναστασία

Ν. Παπαδάκης
Η. Μαυρομούστακου
Σ. Χιωτάκης

Η εκπαιδευτική πολιτική στην Θράκη, από το 1997 και μετά παρουσιάζει σημαντικά μεταρρυθμιστικά μέτρα όσον αφορά τη δομή της εκπαίδευσης, το περιεχόμενο σπουδών και κατά δεύτερο λόγο τα θεσμικά όργανα και την αξιολόγηση των μαθητών, δικαίωμα του Έλληνα πολίτη για ανοιχτή πρόσβαση σε παιδεία υψηλής ποιότητας. H ύπαρξη των μειονοτικών σχολείων προβλέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης (24 Ιουλίου 1923), η οποία αναφέρεται τόσο στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, όσο και στην ελληνική στην Κωνσταντινούπολη όπου διδάσκονται τα περισσότερα μαθήματα στην μητρική γλώσσα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διγλωσσία στην διδακτική ύλη. Ο ερμηνευτικός προσανατολισμός της εργασίας είναι η αναζήτηση και διερεύνηση των προεκτάσεων που παρέχει το πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Θράκη από το 1997 και μετά, καθώς και οι δυνατότητες διαφοροποιημένης στρατηγικής, η οποία θα επιτύχει την ενσωμάτωση (όχι αφομοίωση) όλων των μαθητικών κατηγοριών στην ευρύτερη κοινωνία, χωρίς να χάνεται η διαφορά της κάθε κατηγορίας και χωρίς να μετασχηματίζεται η διαφορά σε ανισότητα με αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση των μαθητών. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2011


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.