Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙδεολογία και αναλυτικά προγράμματα : οι τροποποιήσεις στο σκοπό καιτα γνωστικά περιεχόμενα του ελληνικού δημοτικού σχολείου (1969-2010)
Ideology and curriculum

Τσιάμη, Δανάη

Α. Γεωργούλας

text

Primary education
Educational sociology
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ideology
Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
Curriculum
Ιδεολογία
Αναλυτικά προγράμματα

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

2013
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.