Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον του οικογενειακού συστήματος των παιδιών με εμπόδια στη ζωή και τη μάθη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον του οικογενειακού συστήματος των παιδιών με εμπόδια στη ζωή και τη μάθη

Καλαϊτζάκη, Μαριλένα Ζ

Κυπριωτάκης, Αντώνιος
Κουρκούτας, Ηλίας
Βάμβουκας, Μιχάλης

Πολύ λίγα είναι γνωστά στη χώρα μας για το περιβάλλον του οικογενειακού συστήματος των παιδιών με εμπόδια στη ζωή και τη μάθηση. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να συλλέξει στοιχεία για το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των εν λόγω οικογενειακών συστημάτων. Για αυτόν το λόγο ζητήσαμε από τις μητέρες παιδιών με εμπόδια που φοιτούν σε ειδικό δημοτικό σχολείο να χαρτογραφήσουν τις διαστάσεις αυτές του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι οικογένειες αυτές ως προς το ψυχολογικό και παιδαγωγικό τους περιβάλλον ενδέχεται να αποτελέσουν επιπλέον εμπόδιο στην ανάπτυξη του παιδιού με εμπόδια και να δυσχεράνουν το έργο του σχολείου. Η διαρκής παρακολούθηση, στήριξη και ενίσχυση των οικογενειών αυτών κρίνεται απαραίτητη, ώστε η συνεργασία οικογένειας και σχολείου να οδηγεί απρόσκοπτα το παιδί στην ολόπλευρη και μέγιστη δυνατή ανάπτυξή του. (EL)
Little is known about the family system environment of students who experience barriers to learning and development in our country. The purpose of this study is to select information about the psychological and pedagogical environment of these family systems. To achieve this goal, we have asked of the mothers of these primary school students to describe these two dimensions of their family environment. The psychological and pedagogical peculiarities of these family systems may be another barrier to the development of these children and to school working. The continual attendance, support and reinforcement of these families are be to consider as the most important conditions of achieving such a cooperation between family and school that leads to the global, best and without barriers development of these children. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2004


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.