''Οι στάσεις και η συμπεριφορά των παιδιών απέναντι στα νέα Μέσα πληροφόρησης και η πιθανή παρενόχληση τους από αυτά''

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
''Οι στάσεις και η συμπεριφορά των παιδιών απέναντι στα νέα Μέσα πληροφόρησης και η πιθανή παρενόχληση τους από αυτά''

Νεοφώτιστου, Δήμητρα
Τσιντζόγλου, Κυριακή

Νικολόπουλος, Δημήτριος
Χατήρα, Καλλιόπη

Η εν λόγω έρευνα ,έχει ως στόχο να καταγράψει τις γνώσεις, τις απόψεις και τις συνήθειες, που έχουν οι νέοι της εφηβικής ηλικίας ,όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες . Οι μαθητές , οι οποίοι έλαβαν μέρος,προέρχονται από δύο διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος, τα Γιαννιτσά( αστική περιοχή) και το Καναλάκι Πρέβεζας(ημιαστική περιοχή) επίσης , αντιστοιχούν σε ηλικίες των 13-16 ετών και φοιτούν στην Ά, ΄Β και ΄Γ γυμνασίου (σύνολο 310 μαθητές). Πιο συγκεκριμένα ,διερευνώνται οι στάσεις τους σχετικά με το κινητό τηλέφωνο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο , καθώς επίσης και οι γνώσεις , ο τρόπος και ο βαθμός που τα χρησιμοποιούνε .Επιπρόσθετα, καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών σχετικά με τις νέες (ηλεκτρονική παρενόχληση μέσω διαδικτύου) και τις παραδοσιακές μορφές παρενόχλησης (σχολικός εκφοβισμός). Επιπλέον, αναφέρονται οι απόψεις των μαθητών ,οι οποίες έχουν να κάνουν με το σχολείο ως χώρο μάθησης και το εκπαιδευτικό σύστημα , καθώς επίσης εκφράζονται από τους μαθητές οι πηγές άγχους και στενοχώριας. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 2 ερωτηματολόγια. Το πρώτο εξ αυτών, αφορά στις αντιλήψεις και τις συνήθειες ,που έχουν οι νέοι αυτής της ηλικίας πάνω στις νέες τεχνολογίες, στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και τη διαδικασία της μάθησης και το δεύτερο ,το οποίο εντοπίζει στοιχεία της προσωπικότητάς τους. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες


Ελληνική γλώσσα

2010


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.