Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΡόλος του σηματοδοτικού μονοπατιού IL-33/ST2L στους μηχανισμούς παθογένειας του ΣΕΛ
Characterizing IL-33/ST2L axis contribution to SLE pathogenesis

Γεωργάκης, Σπύρος Α.

Μπερτσιάς, Γεώργιος

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) είναι μια αυτοάνοση ασθένεια που χαρακτηρίζεται απο μη φυσιολογική σηματοδότηση επαγώμενη απο εξωκυττάριο DNA και απο μια χαρακτηριστική μεταγραφική υπογραφή ιντερφερόνης-α στα λευκά αιμοσφαίρια του περιφερικού αίματος. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της ασθένειας προκαλούν την παραγωγή παθογενετικών αυτοαντισωμάτων έναντι του DNA και επάγουν την φλεγμονωδη βλάβη σε ζωτικά όργανα. Οι ‘’εξωκυττάριες ουδετεροφιλικές παγίδες’’ (neutrophil extracellular traps, ΝΕΤs) έχουν χαρακτηριστεί ως πηγές αυτοαντιγόνων σχετιζόμενων με DNA και ο μη αποτελεσματικός καθαρισμός τους σχετίζεται με την επιδείνωση της ασθένειας. Πολλές πρωτείνες-αλαρμίνες (alarmins) είναι προσδεδεμένες πάνω στα ινίδια DNA και αυξάνουν την τάση των ΝΕΤς να επάγουν την παραγωγή ιντερφερόνης-α (IFN-a). Η ιντερλευκίνη 33 (IL-33), μια πρόσφατα χαρακτηρισμένη αλαρμίνη, είναι ενας βασικός ρυθμιστής της φυσικής ανοσίας αλλά η συνεισφορά της στην διαδικασία της ΝΕΤωσης δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι τώρα. Ο διαλυτός της υποδοχέας sST2 , που ρυθμίζει την εξωκυττάρια συγκέντρωση της IL-33, έχει αυξημένα επίπεδα στους ασθενείς ΣΕΛ αποκαλύπτωντας εναν πιθανό ρόλο της προς εξέτασης κυτταροκίνης στην ανάπτυξη της ασθένειας. Ο στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αποσαφηνίσει τον ρόλο της IL-33 στον μηχανισμό της ΝΕΤωσης και στα προφλεγμονώδη χαρακτηριστικά των ΝΕΤς. Γενικότερα, ο στόχος είναι να αποκαλύψουμε τον ρόλο του του άξονα IL-33/ST2L στον ΣΕΛ.Διαπιστώσαμε ότι, η ανασυνδυασμένη IL-33 μπορεί να επάγει την δημιουργία NETς απο υγιή ουδετερόφιλα του περιφερικού αίματος. ΝΕΤς υγιών ουδετεροφίλων που είχαν δημιουργηθεί ύστερα απο χορήγηση PMA ήταν διακοσμημένα με IL-33. Τα NETς απο ουδετερόφιλα ασθενών με ενεργό ΣΕΛ χαρακτηρίζονται απο εκτένεστερη διακόσμηση με IL-33 συγκρινόμενα με αντίστοιχα που προέρχονται απο υγιείς δότες. Η παρουσία της IL-33 στα ΝΕΤς αύξανε την ικανότητα τους να επάγουν την παραγωγή IFN-α όταν τα πρσθέταμε σε καλλιέργειες πλασματοκυτταροειδών δενδριτικών κυττάρων που υπο-εξέφραζαν τον μεμβρανικό ST2L. Επιπρόσθετα, η σηματοδότηση μέσω του υποδοχέα μη ειδικής ανοσίας TLR9 φαίνεται να ρυθμίζει την επιφανειακή έκφραση του ST2L. Συνοψίζοντας, Η IL-33, σε συνδυασμό με άλλα ερεθίσματα, επάγει τον μηχανισμό της ΝΕΤωσης. Η διακοσμημένη στα ΝΕΤς IL-33 ενισχύει την δυνατότητα τους να επάγουν την παραγωγή IFN-α και λόγω του μη αποτελεσματικού καθαρισμού αυτών αυξάνεται η βιοδιαθεσιμότητα της χαρακτηριστικής για τον ΣΕΛ κυτταροκίνης. Είναι γνωστό πως η IFN-a προετοιμάζει τα ουδετερόφιλα για περαιτέρω ΝΕΤωση δημιουργώντας έτσι εναν ανατροφοδοτικό βρόγχο που οδηγεί στην επιδείνωση της ασθένειας. Κατανόηση του μηχανισμού δράσης και ρύθμισης της ΙΛ-33 θα βοηθήσει στον σχεδιασμό θεραπευτικών σκευασμάτων που θα επιδρούν στον άξονα IL-33/ST2L με σκοπό την αντιμετώπιση του ΣΕΛ και άλλων, αυτοάνοσων η μή, ασθενειών. (EL)
Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease of aberrant DNA sensing and prominent IFN-a signature in peripheral blood immune cells that culminates in the production of pathogenic anti-dsDNA autoantibodies and extensive organ injury. Neutrophil extracellular traps (NETs) are characterized as major sources of DNA-related autoantigens and their impaired clearance is correlated to disease exacerbation. Several alarmins are attached to DNA filaments and enhance their interferogenic capacity. IL-33, a newly characterized alarmin, is a major regulator of innate defense but its contribution on NETotic procedure hasn’t been delineated yet. Soluble ST2, the decoy receptor of IL-33, is elevated in SLE patients unravelling a possible role of our alarmin of interest in SLE progression. The goal of this thesis is to define IL-33s role on NETosis and its effect on the interferogenic capacity of NETs. Conclusively, we want to reveal the role of IL-33/ST2L axis on SLE progression. Surprisingly, recombinant IL-33 promoted NET formation. PMA-mediated NETs from healthy neutrophils were IL-33 decorated and SLE ΝΕΤs tend to have enhanced IL33-NET decoration compared with healthy neutrophils. IL-33 decoration of NETs promoted their interferogenic capacity when added in pDC culture that hypoexpressed ST2L (IL-33R). Additionally, TLR9 signaling seem to regulate ST2L surface expression. To conclude, IL-33 promotes NET formation. IL-33 decoration of NETs enhances their interferogenic capacity and because of their impaired clearance elevated bioavailability of IFN-a is monitored. IFN-a primes neutrophils to form more NET structures providing a positive feedback loop which leads to SLE exacerbation. Better understanding of the mode of action, regulation and function of IL-33 would further facilitate the development of therapeutics that modulate IL-33–ST2 signaling to treat SLE and other autoimmune, or not, diseases. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

IFN-a
Systemic Lupus Erythematosus
Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
PMNs
Πολυμορφοπύρηνα


Αγγλική γλώσσα

2016-11-18


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.