Συμπτώματα δυσλειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος και χρήση των υπηρεσιών υγείας σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση στη διεθνή μελέτη ECRHS II

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRespiratory symptoms and use of health services in relation with employment status
Συμπτώματα δυσλειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος και χρήση των υπηρεσιών υγείας σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση στη διεθνή μελέτη ECRHS II

Ρουμελιωτάκη, Θεανώ
Roumeliotaki, Theano

Κογεβίνας, Μ.
Μοσχανδρέα, Ιωάννα

Εισαγωγή: Πληθώρα μελετών έχουν ερευνήσει με τη σχέση της αναπνευστικής υγείας με την επαγγελματική έκθεση, αλλά όχι με την ανεργία. Ταυτόχρονα, η επαγγελματική κατάσταση έχει συνδεθεί με τις ανεπιθύμητες εκβάσεις της υγείας, μέσα από τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της, όπως η φτώχεια και το άγχος. Χαρακτηρίζεται, επίσης, ως ένας καθοριστικός παράγοντας για την κακή διαχείριση ασθενειών. Σκοπός: Η παρούσα εργασία διερευνά την εμφάνιση συμπτωμάτων αναπνευστικών δυσλειτουργιών και τη χρήση υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση. Επιμέρους στόχοι ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού κατά τη φάση ολοκλήρωσης της μελέτης και της αθροιστικής επίπτωσης κατά την διάρκεια του follow up για τρία συμπτώματα αναπνευστικών δυσλειτουργιών (συριγμός, χρόνιος βήχας και χρόνιο φλέγμα) και δύο αναπνευστικά νοσήματα (άσθμα και χρόνια βρογχίτιδα). Μέθοδοι: Η ανάλυση βασίζεται στα δεδομένα της διεθνούς μελέτης ECRHS II. Το δείγμα αποτελείται από 10.933 συμμετέχοντες, ηλικίας 26 έως 56 ετών, οι οποίοι απάντησαν σε εκτενές ερωτηματολόγιο. Η στατιστική ανάλυση συμπεριλαμβάνει τη χρήση των μεθόδων της λογιστικής παλινδρόμησης, το λογαριθμικό – δυωνυμικό μοντέλο, την παλινδρόμηση Poisson και το μοντέλο εξάρτησης του COX. Αποτελέσματα: Η στατιστική επεξεργασία έδειξε αυξημένο επιπολασμό του συριγμού, χωρίς κρύωμα (OR=1.49, 95%CI 1.02-2.18) και του άσθματος (συμπτωματικός ορισμός: OR=2.08, 95%CI 1.25-3.45, κλινικός ορισμός: OR=2.24, 95% CI 1.11-4.53) στους άνεργους ενήλικες σε σχέση με τους εργαζόμενους. Αναφορικά με την εμφάνιση νέων περιπτώσεων αναπνευστικών δυσλειτουργιών κατά τη διάρκεια του follow-up, οι άνεργοι είχαν 91% περισσότερες πιθανότητες για αναφορά χρόνιου βήχα (RR=1.91 95% CI 1.21, 3.02). Οι άνεργοι επισκέπτονται συχνότερα το νοσοκομείο για αναπνευστικά προβλήματα, αν και δεν επαληθεύτηκε στατιστικά. Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός του συριγμού και του άσθματος ήταν αυξημένος για τους ανέργους σε σχέση με τους εργαζόμενους. Οι άνεργοι τείνουν να απευθύνονται συχνότερα στις υπηρεσίες υγείας λόγω αναπνευστικών δυσλειτουργιών. (EL)
Background: A large number of studies examine respiratory health in relation to occupational exposure, but unemployment has hardly been examined. Employment status has been connected with negative health outcomes, through its direct or indirect effects, such as poverty and stress. Unemployment is also a determinant of poor disease management. Objective: The aim of this study was to examine the respiratory health and use of healthcare services of unemployed adults in comparison with employed subjects. The prevalence of three respiratory symptoms (wheeze, chronic cough and chronic phlegm) and two diseases (asthma and chronic bronchitis) was estimated for the period of completion of the study, as well as the cumulative incidence for new onset of those symptoms and diseases during the period of follow-up. Methods: The analysis is based on data from the study ECRHS II. The sample consists of 10.933 subjects, aged 26 - 56 years, who answered an extensive questionnaire. For the statistical analysis the methods used include binary logistic regression for odds ratio estimation, Log-binomial regression and Poisson regression for cumulative incidence estimation, as well as, proportional hazards Cox regression for survival analysis. Results: The results showed an increased prevalence for wheezing without a cold (OR=1.49, 95% CI 1.02-2.18) and asthma (asthma symptoms or medication: OR=2.08, 95%CI 1.25-3.45, clinical asthma: OR=2.24, 95%CI 1.11-4.53) for unemployed subjects in relation with employed. Cumulative incidence estimation showed that unemployed had 91% higher risk of chronic cough during follow-up, (RR=1.91 95%CI 1.21, 3.02) than those who were employed. Lastly, unemployed tend to have visited a hospital due to respiratory problems, more often than employed, even though it was not statistically significant for more symptoms or diseases. Conclusion: Prevalence of wheezing and asthma was higher for unemployed subjects compared to employed. At the same time, unemployed adults contact more often healthcare services due to respiratory problems. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Αναπνευστικά συμπτώματα
Αθροιστική επίπτωση
Prevalence
Βρογχίτιδα
Respiratory System
Health service
Asthma
Cumulative incidence
Υπηρεσίες υγείας
ECRHS
Occupational Exposure adverse effects
Respiratory symptoms
Επιπολασμός
Άσθμα
Ανεργία
Bronchitis


Ελληνική γλώσσα

2007-12-14


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.