Η σημασία της πολιτικής επικοινωνίας στις αμερικανικές εκλογές του 2008

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ σημασία της πολιτικής επικοινωνίας στις αμερικανικές εκλογές του 2008

Μπούχλη, Ελένη

Κ. Λάβδας
Δ. Ξενάκης
Δ. Κοτρόγιαννος

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει την προεκλογική εκστρατεία του Barack Obama κατά τις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εξετάζει με ποιον τρόπο οι σύγχρονες μέθοδοι πολιτικής επικοινωνίας επηρέασαν το αποτέλεσμα των εκλογών ώστε να κλίνει υπέρ των Δημοκρατικών. Μετά την Εισαγωγή όπου τίθενται οι στόχοι της εργασίας ακολουθεί το Πρώτο Μέρος όπου αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας και του πολιτικού μάρκετινγκ καθώς και το πολιτικό και εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Στο Δεύτερο Μέρος αναλύονται οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στις ΗΠΑ πριν τις εκλογές του 2008. Στο Τρίτο Μέρος γίνεται αναφορά στην προεκλογική εκστρατεία του Barack Obama, στις προκριματικές εκλογές και γενικά στα οπτικοακουστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην εκστρατεία. Στο Τέταρτο Μέρος, η προεκλογική περίοδος χωρίζεται σε πέντε περιόδους στις οποίες αναλύονται να μηνύματα των προεκλογικών εκστρατειών. Η παρούσα εργασία κλείνει με την παράθεση των Συμπερασμάτων και της Βιβλιογραφίας. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.